Artiklar taggade med FORSKNING

Tandvården kan upptäcka benskörhet

Tandvården kan spela en viktig roll för att upptäcka benskörhet. Genom ett närmare samarbete med sjukvården kan därmed flera benbrott förebyggas, menar forskaren Joanna Gullberg. Men intresset från läkarkåren är ljumt.

AI för att påvisa riskfaktorer vid behandling av periimplantit

Ny forskning visar, att artificiell intelligens kan bidra till att förutse behandlingsresultatet vid periimplantit, men även påvisa möjliga riskfaktorer.

Grafen binder bakteriedödande läkemedel på implantat

Medicinska implantat infekteras ofta av bakterier som bildar biofilm, vilket orsakar stort lidande hos patienterna och hög belastning inom sjukvården världen över. Nu har forskare vid Chalmers utvecklat en metod för att täcka ett grafenbaserat material med bakteriedödande molekyler, som skulle kunna användas för att hindra dessa bakterieinfektioner.

En tredje uppsättning egna tänder – är det möjligt?

Tanken, och hoppet, om en tredje uppsättning egna humana tänder har länge varit en vision inom grundläggande basbiologisk forskning. Stora förhoppningar har under lång tid funnits, att med nydanande embryonal-/stamcellsforskning lyckas med detta, men vägen har varit kantad av svårigheter.

Besök på NIOM i Oslo

Här gör vi ett nedslag hos NIOM med testning och forskning i Oslo.

Lovande fynd av bakterier som kanske kan förutsäga tandlossning

Att sätta in åtgärder i tid är avgörande för att förhindra allvarlig tandlossning. Forskare vid Malmö universitet vill hitta biomarkörer som kan förutsäga vilka individer som är i riskzonen. Nu inleds kliniska studier med flera hundra patienter.

Brist på ämne i saliven kan vara skälet till karies

Vissa personer får ofta karies medan andra aldrig får det. Varför är det så? Tandläkare Alexandra Aidoukovitch undersöker om det kan vara så att de som lätt får hål i tänderna har för lite av ämnet LL-37 i sin saliv.

Att vara gästforskare vid NIOM

En gång per år utlyser NIOM gästforskarställningar med syfte att främja nordiskt forskningssamarbete och skapa kontaktnät mellan unga forskare i Norden.
Forskarställningarna kan sökas av både juniora och seniora forskare för egna projekt inom området dentala och medicinska biomaterial.

Parodontitbakterie kan vara inblandad i utvecklingen av Alzheimer

En internationell forskargrupp har funnit att en bakterie, som har en central roll vid utvecklingen av parodontit, också kan vara en väsentlig faktor vid utvecklingen av Alzheimer.

Bred forskning om implantat – i Göteborg och vid andra lärosäten

Sahlgrenska akademin vill ge en större bild av forskningen om tandimplantat, med anledning av det projekt som nyligen uppmärksammats där hundar används som försöksdjur.

Revolutionerande nytt fyllningsmaterial, eller inte?

Alltsedan silikatcementens tid har vi sökt efter det ”optimala” dentala materialet för tandfärgade fyllningar. De polymera kompositer som kom på marknaden under 1970-talet innebar en stor förbättring, och de har under åren gradvis utvecklats. Men fortfarande är det ett stycke kvar till det optimala tandfärgade fyllningsmaterialet.

Kunskap och kunskapsluckor inom käkkirurgi

Denna rapport har kartlagt samt sammanställt systematiska översikter inom 12 prioriterade domäner inom käkkirurgi*. Vidare har rådande kunskap och kunskapsluckor påvisats och sammanställts. Rapporten visar att det finns kunskap om farmakologisk smärtlindring, benbevarande tekniker samt benförlust efter tandextraktion, blödningsprofylax, komplikationer vid implantatinstallation i överkäken (med och utan sinuslift), samt medicinsk bedömning av patient med stor blödningsrisk vid operativ tandextraktion.

Ny forskning kring bakteriers betydelse för barns munhälsa

Karies är en orättvis sjukdom. Vissa får ofta hål i tänderna, trots noggrann tandborstning och bra kost, andra kan slarva och ändå inte få karies. Varför är det så, vilka råd ska vi ge och vad kan vi göra för att bättre individanpassa behandlingen av karies? Detta vill Pernilla Lif Holgerson och hennes forskargrupp ta reda på.

Brist på ämne i saliven kan ge hål i tänderna

Varför får vissa hål i tänderna medan andra aldrig får det? Forskare har kommit en anledning på spåren. Nämligen att de som lätt får hål i tänderna kan ha för lite av ämnet LL-37 i sin saliv.

Spikmatta dödar bakterier på implantat

Forskare från Chalmers har nyligen visat, att en spikmatta av grafen på implantat kan avdöda de bakterier som försöker kolonisera på implantatytan.

Praktikertjänsts forskningsbidrag till studie om tanderosion

Fyra projekt inom odontologi får del av Praktikertjänsts forskningsbidrag 2017. Tanderosion, peri-implantit, oral hälsa vid hormonbehandling och entandsimplantat är områden som ska studeras.

Framtidens tandimplant kan vara gjorda i plast

Plasten polyetereterketone (PEEK) kan vara framtidens tandimplantat. Tandläkaren Pär Johanssons forskning visar att en ytbehandling av hydroxylapatit kan göra att PEEK-implantatet växer ihop med benvävnaden.

Organisationen avgörande för en god arbetsmiljö

Att må bra på jobbet är viktigt. Det hjälper inte bara individen utan även hela organisationen.
— Därför bör medarbetarnas välmående och hälsa vara centrala delar av den strategiska organisationsutvecklingen, säger Hanne Berthelsen, forskare vid Malmö högskola.
Många studier bekräftar att det finns ett samband mellan medarbetarnas välmående och kvaliteten i det arbete som utförs.

Sjukdomen osteopetros kan spåras till medeltiden

Ny forskning ledd från Uppsala universitet visar att den särskilda form av osteopetros som finns i Västerbotten beror på en genförändring som kan spåras tillbaka medeltiden. Förutom frakturer, ökad infektionsbenägenhet, syn- och hörselproblem leder mutationen även till tandutvecklingsstörningar och framför allt försenat tandframbrott.

Ett protein främjar spridningen av munhålecancer

Proteinet WNT5A främjar spridningen av munhålecancer. Det visar en ny avhandling av Zdenka Prgomet vid Malmö högskola. Proteinet kunde påvisas i 81 procent av de studerade vävnadsproverna med munhålecancer.

Förebygga tandlossning och undvika hjärt-kärlsjukdom

Nya snabba och känsliga metoder för att upptäcka tidiga tecken på parodontit, inflammation i tandköttet, behövs – inte minst för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. Torbjörn Bengtsson, professor vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att identifiera biomarkörer och ta fram diagnosverktyg.

Hög ranking för svensk odontologisk forskning

Karolinska Institutet hamnar på plats tre och Göteborgs Universitet på plats fem bland världens 50 ledande lärosäten inom odontologi i QS World University Ranking 2016. The University of Hongkong är nummer ett följt av University of Michigan på plats två och King’s College London på plats fyra. Malmö Högskola intar plats trettio.

Tandlossning kopplas till ökad risk för första hjärtinfarkt

Efter justering för gemensamma riskfaktorer som rökning, diabetes, utbildningsnivå och civilstatus har individer med parodontit 28 % högre risk att få en första hjärtinfarkt. PAROKRANK ger ytterligare och starkare stöd än tidigare studier för att parodontit kan vara en riskfaktor för hjärtinfarkt.

Ny avancerad röntgenteknik visar tandens insida

I en forskningsstudie som använt den nya 6D SAXS-tekniken i kombination med datortomografi visas för första gången millimeterstora nanometer-strukturer. Bland annat skapades en tredimensionell bild av de enskilda kollagenfibrerna inuti tanden.

Ny GRATIS nordisk e-tidskrift om dentala material

Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica är en ny tidskrift online, ”Open Access”, med fri tillgång till alla artiklar. Tidskriften har sitt upphov i Acta Odontologica Scandinavica och publicerar vetenskapliga artiklar om både klinisk och basal forskning inom området dentala biomaterial.

”Man kan alltid bli finare” – Om normer och ideal inom tandvård

Tandvården spenderar mycket tid på att motivera och stötta unga genom en – ibland lång och besvärlig – tandreglering. Men, i många fall görs korrigeringarna inom statligt finansierad tandvård av kosmetiska skäl. Anette Wickström har undersökt vilken roll normer spelar när barn och ungdomar erbjuds förbättringar av bett och tänder.

9 miljoner till forskningsprojekt om självupplösande implantat

Professor Ann Wennerberg får 9,3 miljoner i forskningsanslag av Vetenskapsrådet. Projektet är över fyra år och ska kartlägga hur materialet i implantat kan upplösas och ersättas av ben.

Långtidsuppföljning av keramer

Christel Larsson, universitetslektor vid Malmö Högskola, har i 5 år följt utfallet för en rad konstruktioner och keramer. Ta del av hennes resultat och rekommendationer i ett referat från Tylösandsdagarna 2015.

In-vitro studie visar god noggrannhet för intraorala scanningsutrustningar

Studien fokuserar på noggrannheten hos sex på marknaden tillgängliga intraorala scanners och mäter deras förmåga att exakt scanna av en singel molar distans in-vitro. Dessutom ges en kort översikt av de scanningsutrustningar som använts i studien.

Dålig tandhälsa har samband med kranskärlsjukdom

En ny studie visar att patienter med tandlossning har en högre risk att drabbas av kardiovaskulära händelser. Tandlossning är associerad med kardiovaskulär ohälsa och sämre prognos hos patienter med känd kranskärlssjukdom. Det visar den hittills största studien på området - presenterad i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet.

Rotfyllningar håller bra

90 procent av tänder som rotfyllts finns kvar i munnen och fungerar 5-6 år. Minst! Det visar en unik undersökning av övertandläkare Helena Fransson, som följt upp alla rapporterade rotfyllningar i Sverige under 2009. En kvarts miljon stycken!

Fast tandställning mycket billigare än lös

En fast tandställning är mer än 3000 kronor billigare än en avtagbar. Det visar doktorand Anna-Paulina Wiedel på Malmö högskola i en studie där hon jämfört kostnaderna för de två vanligaste typerna av tandställningar.