Artiklar taggade med Granskning

Bra att fusk inom tandvården beivras

SVT granskar för närvarande svensk tandvård (se Dental24s omvärldsbevakning). Granskningen visar bland annat att vårdgivare som medvetet överutnyttjar tandvårdsstödet tillåts att fortsätta med sin verksamhet.

Granskning av tandvården visar att vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna.

IVO:s granskning av tandläkaren i Västsverige hade stora brister – tillsynsmyndigheten lovar bättring

Tandläkaren hann felbehandla över 200 patienter trots anmälan till IVO. Efter en intern genomlysning av myndighetens agerande lovar generaldirektören bättring.

Granskning av felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet under 2017.