Artiklar taggade med Guide

Kompositfyllningars hållbarhet – viktiga faktorer

Den vanligaste orsaken till att kompositfyllningar i tuggytor revideras är karies och materialfrakturer.

Vanliga komplikationer vid orala implantat

Det är inte helt ovanligt med komplikationer i samband med orala implantat. Några exempel på vad som kan inträffa är lossade och/eller frakturerade broskruvar, porslinschip, vävnadsförändringar i anslutning till implantatet och mycket annat.

Färdigbehandla pulpanekros i ett steg

Guiden beskriver behandling av nekrotisk pulpa, rensning och rotfyllning, i sju steg som kan utföras vid ett och samma behandlingstillfälle.
Detta förutsätter, att rotkanalen kan rensas, desinficeras och torrläggas oproblematiskt. Kliniska studier har visat, att postoperativa besvär och prognos är densamma om behandlingen sker vid ett tillfälle eller flera.

När och hur ingripa i kariesprocessen?

När är det nödvändigt att ingripa i en pågående kariesprocess, och/eller redan befintligt kariesangrepp. Anvisningarna bygger på en gemensamt uttalad konsensus från europeiska ämnesorganisationer inom området kariologi.

Bra att veta om snarkning och sömnapné

Snarkning och sömnapné kan vara mycket störande för närstående, men också ett tillstånd som negativt kan påverka livskvalitet och ge upphov till följdsjukdomar som högt blodtryck och stroke/infarkt. Denna översiktliga guide beskriver tillståndets orsaker, förekomst och hur den kliniskt verksamme tandläkaren kan göra en korrekt bedömning av behovet och utföra behandling med snarkskena.

Bästa sätt för effektiv behandling av tandfickor?

I dag finns det en uppsjö av metoder, utöver de traditionella, som säger sig vara effektiva för att ta bort subgingival plack och tandsten: olika sköljmedel, ultraljud, laser, m.m. Vissa metoder är likvärdiga, andra helt överflödiga. I guiden "Hvilken type tandrodsrensning skal du vælge?", publicerad i Tandlaegbladet på lättförståelig danska, får man en överblick på de olika metoderna.