Artiklar taggade med Hälsa

Folktandvården Skåne stärker ledarskapet inom allmäntandvården och satsar på hälsofrämjande utveckling

Anna Lundqvist, idag områdeschef i Folktandvården VGR, och Anna-Karin Wagner, utvecklingschef och cheftandläkare i Folktandvården Västmanland, börjar som allmäntandvårdschef respektive chef för hälsofrämjande utveckling. Båda ingår i Folktandvården Skånes ledning och tillträder sina tjänster i april.

Vad är hälsa?

Hälsa handlar om att må bra. Men hälsa betyder mer än att vara fri från sjukdom. Såväl kropp som psyke samt relationer spelar in. Hur då? Och hur ser hälsa i arbetslivet ut?

Olika livslängd beroende på allmän hälsa inklusive munhälsa

I en sammanställning gjord på uppdrag av Sundhetsstyrelsen i Danmark, baserad på en nyligen gjord nordisk studie, konstaterar man att till exempel skillnader i livsstil mellan olika socialgrupper bidrar till att påverka livslängden med ±6 år. De bakomliggande orsakerna till olika hälsa och levnadsår är flera, utöver livsstil handlar det bland annat om inkomstnivå och utbildningsnivå samt hur man sköter sina tänder.

Viktigt att personal inom vård och omsorg vaccinerar sig mot covid-19

Det är viktigt att skydda vård- och omsorgstagare mot smitta. Vaccination av personal som arbetar fysiskt nära dem som drabbas hårdast av covid-19 är en central åtgärd för att hindra smittspridning.

Munnen och kroppen hör ihop

Forskningsintresset för samband mellan tandhälsa och sjukdomar i kroppen har ökat sedan 80-talet. Flera studier tyder på att bakterier och inflammationsämnen från munnen kan påverka sjukdomsförloppet vid exempelvis diabetes typ 2, reumatism och kolorektal cancer.

Kan energidrycker vara skadliga för barn och ungdomar?

Få negativa hälsoeffekter vid måttligt intag av energidrycker hos barn och ungdom 8-18 år. Detta rapporterar norska forskare efter genomgång av aktuella publicerade undersökningar av dessa grupper.

Forskare: Inför åldersgräns på godis

Konsumtionen av raffinerat socker ökar i hela världen. Socker framkallar inte bara karies, socker är en faktor för fetma och övervikt.

Förskrivningen av bettskenor ökar – stress och oro tros ligga bakom

Förskrivningen av bettskenor i Västra Götalandsregionen har ökat med 24 procent mellan 2009 och 2017, vilket ligger i linje med riket, och en majoritet skrivs ut till kvinnor. Det visar statistik från Försäkringskassan. Under 2017 förskrevs nära 56 000 bettskenor i riket, varav drygt 10 000 i Västra Götaland, och en förklaring är sannolikt ökad stress.