Artiklar taggade med Hygien

Bricksystem förbättrar vårdkvalitet och minskar smittrisker

Effektiva steriliseringsprocesser är A och O. I synnerhet i en tid då vi utmanas av nya multiresistenta bakterier och möter allt fler äldre patienter med multisjukdomar. Ett väl fungerande bricksystem med praktiska bricktillbehör samt genomtänkta hygienrutiner underlättar materialflödet hela vägen från behandling via sterilrum till förvaring.

Ditt tangentbord – en infektionshärd!

En amerikansk hygienstudie av tangentbord i sjukhusmiljö visade att 50 % av tangentborden var besudlade med patogener. En annan studie visade att tangentborden var smutsigare och smittsammare än toaletter. Tangentborden hade upp till 400 gånger fler bakterier än toaletterna.