Artiklar taggade med Incidenter

Tandläkare i Enköping bötfälls för brott mot Strålskyddslagen

En tandläkare i Enköping har dömts till 100 000 kr i böter för brott mot Strålskyddslagen.

Hög andel tandvårdsärenden med IVO-kritik

Över hälften av alla tandvårds-ärenden till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föranledde kritik under 2017. Det är den näst högsta andelen av alla verksamhetsområden.

IVO ser kompetensbrist inom svensk tandvård

I sin nationella tillsyn av tandvård 2017, ser Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tre tydliga problemområden.