Artiklar taggade med Insändare

Resurstandläkare till Folktandvården!

Bristen på tandläkare inom Folktandvården i norra Sverige beror på att man inte har lyckats erbjuda unga tandläkare ett tillräckligt attraktivt, varierat och väl betalt arbete. Det saknas dessutom stöd från äldre, erfarna kolleger. Enligt Johan Gunne, tandläkare och prof. em. krävs externt tillsatta resurstandläkare för att ”rädda” Folktandvården.

Angående regeringens satsningar på tandvården under 2018

För unga vuxna och för äldre från 65 år höjdes ATB 2018 till 600 kr. För övriga höjdes det till 300 kr. Samtidigt påverkades karensbeloppet i högkostnadsskyddet. Tidigare ökade karensbeloppet med 150 respektive 300 kr, då man utnyttjade sitt ATB, nu ökar karensbeloppet med 300 resp. 600 kr. Sålunda måste man ta reformen 2018 med en nypa salt. Patienter med litet tandvårdsbehov gynnas av ett högre ATB, men för patienter som har ett stort behov av tandvård och når upp till högkostnadsskyddet ökar karensbeloppet med ATB och patienten tjänar inget på reformen.

Tandläkare bryter mot tandvårdslagen

I denna insändare hävdar Svenska Endodontiska Sällskapet att patienter inte alltid informeras om de valmöjligheter som står till buds vid rotfyllning och skriver att kronisk infektion finns i hälften av rotfyllda tänder bland vissa patientkategorier. Allvarliga hälsorisker finns för bl.a. personer med nedsatt immunförsvar, hjärtklaffsinflammation, antibiotikaöverkänslighet och diabetes. Ungdomar drabbas i högre grad än andra av infektion i tänder som fått rotfyllas.