Artiklar taggade med Insändare

Psykologiska hinder för vetenskaplig objektivitet

Leon Festingers teori om kognitiv dissonans är en av de mest betydelsefulla och mest citerade inom psykologin. Kognitiv dissonans är en obehaglig känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer eller lojaliteter samtidigt. Människan har en drift att minska sådan dissonans genom att ändra attityder, åsikter och handlingar, vilket inverkar menligt på objektiviteten.

Snäva odontologiska specialiteter hämmar utvecklingen

Inom kunskapsteorin är det välkänt att forskare och specialister har en tendens att fastna i etablerade tankemönster (paradigmer). Att endodontister har gjort det är uppenbart. De försvarar användning av material och metoder som saknar evidens. De vägrar envist att inse att kvarstående infektioner i rotfyllda tänder är ett allvarligt problem. Samtidigt har de så stora skygglappar att de inte ser hur enkelt problemet kan lösas med hjälp av en minimal dos formaldehyd i rotfyllingsmaterialet.

Sjuk Tandvård – eller sjuk tand- (och hälso- och sjukvård)?

Redaktör Ahlberg på Dental24 gör en tänkvärd ingress på nyhetssidan, som är värd att ta upp. Återigen, varför är inte tandvården en del av hälso- och sjukvårdsystemet? Denna fråga har ju stötts- och-blötts i decennier i tandvårdskretsar.

Resurstandläkare till Folktandvården!

Bristen på tandläkare inom Folktandvården i norra Sverige beror på att man inte har lyckats erbjuda unga tandläkare ett tillräckligt attraktivt, varierat och väl betalt arbete. Det saknas dessutom stöd från äldre, erfarna kolleger. Enligt Johan Gunne, tandläkare och prof. em. krävs externt tillsatta resurstandläkare för att ”rädda” Folktandvården.

Angående regeringens satsningar på tandvården under 2018

För unga vuxna och för äldre från 65 år höjdes ATB 2018 till 600 kr. För övriga höjdes det till 300 kr. Samtidigt påverkades karensbeloppet i högkostnadsskyddet. Tidigare ökade karensbeloppet med 150 respektive 300 kr, då man utnyttjade sitt ATB, nu ökar karensbeloppet med 300 resp. 600 kr. Sålunda måste man ta reformen 2018 med en nypa salt. Patienter med litet tandvårdsbehov gynnas av ett högre ATB, men för patienter som har ett stort behov av tandvård och når upp till högkostnadsskyddet ökar karensbeloppet med ATB och patienten tjänar inget på reformen.

Tandläkare bryter mot tandvårdslagen

I denna insändare hävdar Svenska Endodontiska Sällskapet att patienter inte alltid informeras om de valmöjligheter som står till buds vid rotfyllning och skriver att kronisk infektion finns i hälften av rotfyllda tänder bland vissa patientkategorier. Allvarliga hälsorisker finns för bl.a. personer med nedsatt immunförsvar, hjärtklaffsinflammation, antibiotikaöverkänslighet och diabetes. Ungdomar drabbas i högre grad än andra av infektion i tänder som fått rotfyllas.