Artiklar taggade med Källkritik

Kan vi lita på reklamen för dentala material?

Information via reklam är en viktig, och för många kanske den enda, informationskällan om nya material och metoder. I en studie från Universitetet i Bergen värderades kvaliteten (sanningshalten) på ett urval av reklam för några på marknaden vanliga fyllningsmaterial. Värderingen gjordes i relation till fastställda kriterier såsom förekomsten av information från vetenskaplig litteratur och annan evidensbaserad kunskap.