Artiklar taggade med Klinisk artikel

Den orala biofilmens ekologi och betydelse för oral hälsa

Den orala biofilmen är avgörande för uppkomsten av karies och parodontit, men har även angetts som en väsentlig etiologisk faktor vid vissa sjukdomstillstånd utanför munhålan.

Fiberförstärkta kompositer – utveckling och aktuellt status

I en översiktsartikel från Åbo Biomaterialcentrum redovisas aktuella dentala användningsområden och status för fiberförstärkta kompositmaterial.

Monomerers toxiska potential

Forskare vid NIOM har publicerat ett kapitel i Aktuell Nordisk Odontologi på temat kompositfyllningar och avvikande reaktioner.
När kompositfyllningar polymeriseras sker inte den processen fullt ut. Oreagerade monomerer kommer att kvarstå, och över tid sker ett läckage av dessa produkter till munhålan. Publicerade vetenskapliga rapporter av toxiska eller allergiska reaktioner hos patienter förekommer, men de är sparsamma.