Artiklar taggade med Klinisk studie

Patienter med pacemaker, riskfaktor i kliniken?

Allt fler av våra patienter har i dag någon form av implanterbar apparatur som stöttar hjärtat vid behov, exempelvis pacemaker och defibrillator. I dag finns i varje tandläkarpraktik ett brett spektrum av elektronisk apparatur, som i olyckliga fall kan ge upphov till elektromagnetisk interferens och därmed skada patienten.

Mindre gingivit vid antiinflammatorisk kost

I en randomiserad klinisk studie har en tysk forskargrupp visat, att specifik antiinflammatorisk kost kan påverka graden av gingivit.

Ny klinisk långtidsdata för korta Neoss implantat

Studien drog slutsatsen att behandling med korta implantat kan vara ett förutsägbart behandlingsalternativ med hög överlevnad i situationer med begränsat tillgängligt ben.

3-års kliniska resultat för bulkfyllnads-restaurationer framställda med Tetric EvoCeram Bulk Fill och Adhese Universal

Kombinationen av Adhese Universal och Tetric EvoCeram Bulk Fill är ett tillförlitligt system för effektiv restauration av klass I/II restaurationer. Trots att endast två universalfärger av Tetric EvoCeram Bulk Fill användes, uppvisade 75% av restaurationerna utmärkt estetik. Tack vare den effektiva bondingen, förekom inga lossnade fyllningar eller postoperativ sensibilitet; och knappt någon missfärgning i marginalkanten syntes efter 36 månader.

Stora variationer vid ljushärdning av komposit

I en studie från NIOM, Oslo, har målsättningen varit, att öka kunskapsnivån vad gäller utförande och säkerhet vid ljushärdning i samband med fyllningsterapi.
I studien redovisas vilken total aktiv belysning en fyllning/lager erhåller beroende på samverkande faktorer som tid, härdningslampans effekt/intesitet och ljusets våglängd.
Vidare har beräknats den totala exponeringen för reflekterat ljus som operatörens ögon utsätts för under en arbetsdag.

Den orala mikrofloran – en risk för antibiotikaresistens?

Användningen av antibiotika kan medverka till överföring av gener till resistenta bakterier, och är ett ökande hot globalt. I studier har man uppskattat, att 2007 var resistenta bakterier orsak till att 25 000 personer avled inom EU, Island och Norge.
Denna ökning av antibiotikaresistens kräver en medveten förskrivning av olika preparat. Användningen skall vara evidensbaserad och till nytta för den enskilde patienten.

Approximal fyllning ökar kariesrisken för intakt granntand

I en tidigare rapport från NIOM News 10/15 har delar av denna studie rapporterats. Syftet med studien var att under en femårsperiod undersöka om klass II fyllningar ökar kariesrisken för en intakt granntand.

Kan chitosan/kitin från krabbskal motverka orala infektioner?

I en laboratoriestudie har forskare från Nordiska Institutet för Odontologiska Material, NIOM, undersökt den bakeriecida och bakteriestatiska effekten av chitosan. Utgångsmaterialet är kitin, som kan utvinnas ur bl.a. krabbskal.

Ny klinisk studie om rekonstruktiv kirurgisk behandling av peri-implantit

I internationell konkurrens har forskare vid institutionen för odontologi i Göteborg fått det första större kliniska forskaranslaget att delas ut av stiftelsen Osteology Foundation i Schweiz. Under ledning av Tord Berglundh ska forskare vid sex europeiska forskningscenter samarbeta för att utvärdera betydelsen av benersättningsmaterial när patienter opereras för skador i käkbenet som orsakats av periimplantit.