Artiklar taggade med komplikationer

Rökning och komplikationer vid implantatbehandling

I dag har behandling med orala implantat blivit en allt vanligare del i den oralprotetiska behandlingsarsenalen. Komplikationer och misslyckanden är mindre vanliga och behandlingen i normalfallet blir framgångsrik med god prognos. Men komplikationer förekommer, och i denna artikel redovisas de riskfaktorer som har anknytning till rökning och bruk av tobak.