Artiklar taggade med kvalitetsregister

Årsrapport SKaPa för 2021 karies och parodontit

Registret omfattar i dag 7,6 miljoner patienter, och utöver registrering av karies och parodontit, redovisas även en del icke ämnesspecifika uppgifter.
Antalet kvarvarande tänder hos de äldre ökar successivt och jämfört med 2011, har de reparativa åtgärderna minskat samtidigt som direkt sjukdomsbehandling ökat i omfattning.

Ny SKaPa rapport

SKaPas Årsrapport 2020 redovisar odontologiska data från ett mycket annorlunda år. Den pandemi som drabbat världen har dramatiskt påverkat vårt samhälle liksom övriga länder. Pandemin har förändrat många människors liv socialt, hälsomässigt, ekonomiskt, beteendemässigt med mera. Naturligtvis har tandvården och tandvårdens patienter också påverkats.

Register för orala implantat

Under många år har det förts diskussioner om ett nationellt register för orala implantat i Sverige. Det har även gjorts försök att skapa ett sådant register, men utan framgång dessvärre. Vid Högskolan i Jönköping har det nu skett en nystart, och företrädarna hyser gott hopp om att lyckas.

Svenskt kvalitetsregister för orala implantat – ett fiasko?

Ett projekt för att konstruera ett fungerande nationellt register för uppföljning av behandling med orala implantat har pågått sedan 2004-2005, och pågår möjligen fortfarande. Åtskilliga miljoner i statliga medel har tilldelats projektet under åren, men informationen om uppnådda resultat har varit mycket sparsmakad.
Vad har skett under dessa 15 år? Vad händer nu?