Artiklar taggade med kvalitetsregister

Svenskt kvalitetsregister för orala implantat – ett fiasko?

Ett projekt för att konstruera ett fungerande nationellt register för uppföljning av behandling med orala implantat har pågått sedan 2004-2005, och pågår möjligen fortfarande. Åtskilliga miljoner i statliga medel har tilldelats projektet under åren, men informationen om uppnådda resultat har varit mycket sparsmakad.
Vad har skett under dessa 15 år? Vad händer nu?