Artiklar taggade med Laboratoriestudie

NIOM testar Co-Cr och Pd-Ag legeringar

I en artificiell miljö, liknande den orala, uppvisade de testade legeringarna låg frisättning av metalljoner. Endast en blandning av frigjort Zink och Cobolt uppvisade begränsad cytotoxisk effekt.

Rätt material och design avgörande för snygg tandbrygga

​Det krävs rätt balans mellan material och design för att uppnå hållfasta, starka och snygga tandersättningar. Tandläkaren och forskaren Fahad Bakitian har undersökt alternativen för patienter som behöver en ny brygga eller krona.

Kinesiska forskare framställer naturlig emalj

Tro det eller ej, men det kinesiska forskarteamet menar att det är möjligt.

Läckage från kompositfyllningar – klinisk relevans?

Många vetenskapliga artiklar har genom åren avhandlat potentiella hälsorisker/toxicitet relaterat till läckaget av polymerer från kompositfyllningar. Är riskerna överdrivna?

Vilken ytbehandling av zirconiakronor ger bästa adhesion till resincement?

Den bästa adhesionsstyrkan uppvisade etsning av zirconiakronans inneryta genom smältning av kaliumhydrogenfluorid, KHF2, (9,8 MPa), därefter slipning av ytan med karbidborr (7,3 MPa) och sämst adhesion erhölls vid sandblästring (5,2 MPa). Samtliga skillnader i adhesionsstyrka mellan metoderna i denna laboratoriestudie utförd vid NIOM var signifikanta.

Kitosan i komposit som hämmare av biofilm?

I en laboratoriestudie har ett forskarteam vid NIOM inkorporerat kitosan i ett experimentellt kompositmaterial och en adhesiv. Resultaten påvisade en antibakteriell effekt (S. Mutans) och minskad tillväxt av biofilm. Något som skulle kunna minska uppkomsten av sekundärkaries.

Varför lossnar keramiska konstruktioner?

Alltsedan introduktionen av tekniken att ”bonda” keramiska konstruktioner till tandsubstans har ett stort problem varit att binda det keramiska materialet till dentin och emalj. I dag är sannolikt resincementet, det intermediära skiktet mellan tand och konstruktion, den svagaste punkten. Något som resultaten i denna laboratoriestudie visade.