Artiklar taggade med Lagförslag

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Förslagen i lagrådsremissen syftar till att stärka skyddet för den enskilde och innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

Lagrådet kan inte granska knapphändigt regeringsförslag

Trots att stora delar av tandvården menar att en höjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården inte leder till förbättrad tandhälsa, valde regeringen att lägga fram ett förslag till lagrådet. Nu konstaterar lagrådet att syftet med lagförslaget är ytterst knapphändigt och att det därför inte kan granskas.