Artiklar taggade med Laser

Biostimulera med diodlasrar – går det?

LASER: Många svenska tandläkare har en ”diodlaser”. Med detta menar man vanligtvis en kirurgisk laser med en uteffekt mellan 2 och 5 W. En utmärkt liten apparat för att utföra smärre kirurgiska ingrepp: friläggning av preparationsgräns eller av fixtur, borttagning av epitel i djupa fickor, frenulumplastik m.m. Många av dessa lasrars uteffekt kan reduceras till 0.5 W och kan med den användas för biostimulering. Men lasern är inte primärt avsedd för biostimulering så en del problem uppstår med doseringen.

Laserbehandling av TMD – lika ineffektiv som endodonti?

LASER: -Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt -Stora kunskapsluckor finns -Det saknas underlag för att bedöma -Det saknas vetenskapligt underlag -Vetenskapligt underlag saknas...

Munherpes och Alzheimer – har tandläkaren en roll?

Laser: Kan tandläkaren aktivt motverka utvecklingen av Alzheimer hos sina patienter? Ett par studier från Umeå Universitet pekar indirekt på detta.

Laserbehandling av aftne med snabb läkning

Laser: Det finns flera sätt att framgångsrikt behandla aftne med dental laser. Här redovisas två olika sätt.

Skandium (Sc)

Populärvetenskap: Tillsammans med andra sällsynta jordartsmetaller kan man tillverka en yttrium-skandium-gallium-laser som används av tandläkare för desinfektion av rotkanaler.

21 upplysande år med Academy of Laser Dentistry (ALD)

Ta del av Jan Tunérs kunskaper och råd kring etablerade och nya tekniker inom laservärlden i hans autentisk rapport från ALD's kongress i Scottsdale Arizona där han själv var key note speaker.

Laserterapi – en framgångsrik metod att behandla mukosit

Laser24: När vi tandläkare talar om mukosit, tänker vi huvudsakligen på den som kan uppstå kring tandimplantat. Den här artikeln ska dock inte fokusera på denna form av mukosit, utan på en som är mera bekant för sjukhustandläkare. Och här rör det sig om en mycket allvarligare form av mukosit och en form där traditionella behandlingar har måttlig effekt.

Mindre antibiotika, mindre farmaka, mera laser

Laser24: Utbredningen av antibiotikaresistenta stammar väcker stor oro, speciellt som det inte verkar finnas några nya antibiotika runt hörnet. Nya metoder, eller återuppväckande av gamla är nödvändiga. Antibiotikans välsignelser har invaggats oss i en övertygelse om att vi står oss väl i kampen mot bakterierna. Efter ett drygt halvsekels ansvarslöst internationellt användande är det dags för en omvärdering. Sverige ligger långt framme när det gäller att minska användandet av antibiotika, men situationen är ändå allvarlig.

Saker du kanske inte visste om din härdningslampa

Alla tandläkare har en härdningslampa. Minst! Alla vet vad den ska användas till och de flesta vet en del om det tekniska. Vad samtliga vet är hur många mm kompositplast den kan härda och hur många sekunder det tar att utföra detta. 2 mm, 10 sekunder, t.ex. Lätt som en plätt men vad mer...

Laser – ett nytt verktyg vid behandling av BRONJ

Bisfosfonater är en grupp läkemedel som används för att förhindra skelettrelaterade händelser såsom patologiska frakturer, vertebral kompression samt tumörinducerad hyperkalcemi. Bisfosfonater ges som per oral tablettbehandling vid sjukdomstillstånd som Paget´s sjukdom, postmenopausal osteoporos, manlig osteoporos, glukokortikoid-inducerad osteoporos, men även i profylaktiskt syfte för att förhindra uppkomst av osteoporos. Bisfosfonater kan även ges intravenöst och detta görs vid sjukdomar som multipelt myelom, skelettmetastasering vid exempelvis mammarcancer, prostatacancer och spridd njurcancer. På senare år har man även börjat behandla osteoporos med bisfosfonatpreparat i injektionsform [1].

Laserunderstödd tandvård väntar på sitt genombrott

Endast ett hundratal tandvårdskliniker i Sverige använder idag laser. Men intresset sprider sig och kunskapen ökar. Vi åker till Helsingborg och träffar Tandläkare Susanne Berglund, pionjär och ambassadör inom området.

Ny Laserteknik från Fotona förändrar den s.k hårdvävnadsavverkningen

Produktnyhet: Med tekniken QSP så bildas inget ”debrimoln” som vid traditionell E:r YAG avverkning i hårdvävnad. Vid QSP ablation har debrimolnet inte tid att utvecklas och effekterna av spridningen är liten, termiska effekter är minimala samt ablationen optimal.

Snarkreducering med laser

Nu finns en smärtfri behandling för patienter med snarkproblem. Med endast tre behandlingar reduceras snarkningar. Tandläkare Katarina Svahnström är den tandläkare i Sverige som hållit på längst med behandlingen och en av dem i Europa som kan visa upp den högsta lyckandefrekvensen. Hon driver det egna företaget Uppsala LaserCare AB.

Odontologiska lasrar

”Har du redan en laser? Kan du borra med den?”. Ja, detta är väl vad de flesta patienter redan vet. Och visst är det fint att i utvalda fall kunna ersätta ”borren” med laser. Men just dettas användningsområde är nog det minst viktiga. Med varje specifik laser kan en lång rad saker utföras som vi tandläkare tidigare inte kunde göra, eller som vi nu kan göra ännu bättre.