Artiklar taggade med Litteraturgenomgång

FDA-rapport om amalgam och metaller i implantat

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket - Food and Drug Administration (FDA) har nyligen genomfört en systematisk litteraturgenomgång, där man analyserade tillgängliga epidemiologiska studier om amalgams hälsomässiga effekter.
Samtidigt publicerar de en rapport om biologiska effekter av metaller i implantat.