Artiklar taggade med Litteraturöversikt

Rökstopp och parodontit

Rökning är en avgörande riskfaktor för tandlossning, men fortsatt utveckling av parodontit kan påverkas positivt av rökstopp.
Brasilianska forskare har, med en systematisk översikt av litteraturen i ämnet, visat att rökstopp, efter en tid, medför minskad risk för fortsatt tandförlust.

Systematisk översikt identifierar behov av mer forskning kring infraposition av framtandskronor

Specialisttandläkaren Nicole Winitsky är medförfattare till en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt om samband mellan olika riskfaktorer och infraposition av kronor i överkäksfronten.

Falsk marknadsföring?

Brittiska forskare har, i en litteraturöversikt över träkol som aktivt medel för bland annat vitare tänder, funnit att metoden är helt verkningslös, men dessbättre utan kända biverkningar.

Vilken passform har kronor och broar framställda i zirkoniumdioxid?

I en systematisk litteraturöversikt har Odont Dr Per Svanborg, Tandteknikerutbildningen i Göteborg, analyserat passformen och precisionen av kronor och broar framställda i zirkonia. Efter en sökning i PubMed, inkluderades ett urval av studier där man jämförde olika passformer, i relation till specifika avtryckningsteknik och framställningsmetod.

Sexuell dysfunktion vid parodontit?

Vaskulära förändringar som följd av parodontit kan enligt flera forskningsrapporter disponera för erektil dysfunktion/impotens.

Vilken passform har kronor och broar framställda i CoCr-legeringar?

I en systematisk litteraturöversikt har forskare vid Odontologiska institutionen i Göteborg analyserat passform och precision för kronor och broar framställda i CoCr-legering. I de inkluderade studierna jämfördes effekt på passform beroende av använd avtrycksteknik, digital eller konventionell, och typ av framställningsmetod, fräsning eller addition.