Artiklar taggade med Litteraturöversikt

Falsk marknadsföring?

Brittiska forskare har, i en litteraturöversikt över träkol som aktivt medel för bland annat vitare tänder, funnit att metoden är helt verkningslös, men dessbättre utan kända biverkningar.

Vilken passform har kronor och broar framställda i zirkoniumdioxid?

I en systematisk litteraturöversikt har Odont Dr Per Svanborg, Tandteknikerutbildningen i Göteborg, analyserat passformen och precisionen av kronor och broar framställda i zirkonia. Efter en sökning i PubMed, inkluderades ett urval av studier där man jämförde olika passformer, i relation till specifika avtryckningsteknik och framställningsmetod.

Sexuell dysfunktion vid parodontit?

Vaskulära förändringar som följd av parodontit kan enligt flera forskningsrapporter disponera för erektil dysfunktion/impotens.

Vilken passform har kronor och broar framställda i CoCr-legeringar?

I en systematisk litteraturöversikt har forskare vid Odontologiska institutionen i Göteborg analyserat passform och precision för kronor och broar framställda i CoCr-legering. I de inkluderade studierna jämfördes effekt på passform beroende av använd avtrycksteknik, digital eller konventionell, och typ av framställningsmetod, fräsning eller addition.