Artiklar taggade med Meta-analys

Kan munsköljmedel med alkohol medföra risk för oral cancer?

En forskargrupp har i en fallkontrollstudie och metaanalys undersökt om de munsköljmedel som innehåller alkohol kan ge upphov till oral cancer.

Meta-analys av 106 prospektiva kliniska implantatstudier

Med anledning av pågående granskning och uttalanden i media kring CE-märkta produkter återpublicerar vi denna artikel som publicerades första gången den 6 september 2017.
Professor emeritus Tomas Albrektsson, en av pionjärerna inom forskningsområdet orala implantat, har publicerat en meta-analys som innefattar 106 prospektiva kliniska implantatstudier. Totalt omfattar analysen 12 000 Nobel Biocare TiUnite implantat med klinisk uppföljning från år 2000.

Meta-analys av 106 prospektiva kliniska implantatstudier

Professor emeritus Tomas Albrektsson, en av pionjärerna inom forskningsområdet orala implantat, har publicerat en meta-analys som innefattar 106 prospektiva kliniska implantatstudier. Totalt omfattar analysen 12 000 Nobel Biocare TiUnite implantat med klinisk uppföljning från år 2000.