Artiklar taggade med Munhälsa

Samarbete med kommuner främjar äldres munhälsa

Sedan tre år tillbaka driver Folktandvården Västra Götaland ett projekt där tandhygienister arbetar i kommunal verksamhet. Satsningen görs för att främja munhälsan bland äldre och tandhygienisterna finns i Borås, Kungälv, Skövde och Trollhättan. Den 24 februari presenterades en rapport i tandvårdsstyrelsen som visar att satsningen har gett resultat.

Munhälsa för äldre

Modern forskning visar att kroppens sjukdomar hänger ihop och att munnens bakterier inte bara påverkar munnens hälsa utan också kan påverka vitala organ och funktioner, bland annat hjärta och kärl. Att ha en bra munvårdsrutin, ett friskt tandkött och att besöka tandvården regelbundet är en väsentlig del i att bibehålla hälsan långt upp i åren.

Folktandvården Dalarna startar ny Folkhälsofunktion

Folkhälsofunktionen är en ny funktion inom Folktandvården Dalarna och har uppdraget att utveckla, samordna och effektivisera Folktandvårdens folkhälsoarbete för en jämlik vård i Region Dalarna.

Fler insatser behövs för bättre munhälsa och tandvård för placerade barn

Placerade barn har generellt sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan än barn som inte är placerade. Det gäller både pojkar och flickor och yngre barn och tonåringar. Det behövs därför fler insatser för placerade barns munhälsa visar en ny analys från Socialstyrelsen – den första nationella studien på området.

Bevara det friska friskt!

Nu har det gått 2 veckor sedan Riksstämman och Swedental ägde rum. En intensiv period med mycket arbete, många intryck, flera möten, nya erfarenheter, ny kunskap och inte minst nya möjligheter till olika samarbeten. I denna artikel delar ”Curaproxarna” med sig av några insikter de har fått efter deltagandet i årets upplaga av nordens största tandvårdsevenemang.

”Svensk tandvård måste fokusera mer på munhälsa – då kan vi rädda liv”

DEBATTARTIKEL: Svensk tandvård jobbar i dag huvudsakligen med att bekämpa karies. Det är bra. De arbetar även i viss mån med preventiv munhälsa. Det är också bra. Men när forskning på forskning visar att människor med tandlossning i högre grad drabbas av cancer, Alzheimers sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar måste ambitionerna utökas. 
Först när fokus är hela munnens hälsa kan fler svenskar undvika tandlossning och inflammerat tandkött med risk för dödliga följdsjukdomar.

Varsågod och skölj!

Uttrycket är välkänt sedan 60- talet tack vare de så kallade fluortanterna, som kom till klassrummen under den generella fluorsköljningen i svenska skolor och som pågick fram till början av 90-talet. Klorhexidin har funnits lika länge och flitigt används som antiseptikum inom tandvården. Nu kommer en ny generation klorhexidinprodukter från Curaprox, som har en naturligt förbättrad effekt: PERIOPLUS+ med CITROX®.

Tandhygienist i kommun ökar kunskap om äldres munhälsa

Nu satsar Folktandvården på tandhygienister inom kommunal verksamhet (TAIK) tillsammans med Borås, Skövde, Trollhättan och Kungälv.

Munhälsa för gravida kvinnor

Munhälsa är särskilt viktig för gravida kvinnor eftersom parodontala sjukdomar har kopplats ihop med olika graviditetskomplikationer.

Mun-ter monter på Universeum i Göteborg

Folktandvården Västra Götaland är med på Universeums nya utställning Hälsa som öppnar sina dörrar den 11 februari. Utställningen har fokus på den friska människan och Folktandvården har bland annat bidragit med en stor mun som barn och ungdomar kan gå in i och lära sig om anatomi och munhälsa.