Artiklar taggade med Omvärld

Tandläkare inför bit-valuta

"Betalning med kryptovalutor var ett naturligt beslut”, säger företagets VD.  

Operation Smile opererar 400 barn i Centralamerika ombord på sjukhusfartyg

VÄLGÖRENHET: Ett stort sjukhusskepp som tillhör den amerikanska marinen – USNS Comfort - är ute på ett långt uppdrag. 50 volontärer från Operation Smile finns ombord och ska operera 400 barn från fyra centralamerikanska länder.

Min oförglömliga och upplevelsefyllda volontärresa!

VOLONTÄRARBETE: Läs Tara Faezeh Nejads reseberättelse från arbetet med förebyggande tandvård i Zimbabwe för Tandläkare Utan Gränser. Till vardags är hon verksam som tandhygienist på Smile Colosseum.

Att våga ta steget…Wagwan! A Child’s Smile, Jamaica

VOLOTÄRARBETE: Efter flera månader av förväntansfull väntan var det äntligen dags att börja resan mot Mandeville i Jamaica

Sämre hälsa hos personer med funktionsnedsättning

Det är betydligt vanligare med dålig eller mycket dålig självrapporterad hälsa bland personer med funktions­nedsättning jämfört med övriga befolkningen. Det visar statistik från nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten.

WHO: Uppmanar till att halvera sockerintaget

Vuxna borde halvera sitt sockerintag, säger Världshälsoorganisationen (WHO) i nya rekommendationer. Det ska helst inte utgöra mer än fem procent av det dagliga näringsintaget.

Framtidens tandvård i Skåne

Politik: Bättre tandhälsa för den som bor i ett utsatt område, enklare tidbokning på webben och screening för barnfetma inom barn- och ungdomstandvården. Det är några av de mål som finns i den kommande strategiska tandvårdsplanen för Region Skåne.

SKL: Myt om välfärden slår rekord

En rapport och tillhörande undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade den 7 februari 2014 visar att vi aldrig satsat mer på välfärden än idag. Samtidigt är kunskapen om att så är fallet låg. Allmänheten tror att det satsades mer förr.

Trender 2014

Dental24: Varje år kan man utskilja ett antal trender i vår vardag. I år är det bl.a. digitala trender såsom molnet, mobilitet, 3-D printers, mera videos, själva innehållet (content) på webbsidor och sökbarhet som gäller. Olika sociala medier håller också på att bli mer differentierade och nyanserade kanaler och allt mindre ”allt till alla”. Här kan du även läsa mer om andra relevanta trender år 2014.

Den digitala evolutionen inom tandvården

Dental24: Ibland måste man kanske ta sig en funderare på vart utvecklingen är på väg. Vad behöver jag göra för att hänga med? Vi håller på att få en ny typ av utanförskap för de som väljer att inte vara med i den allt snabbare och ibland förbryllande utvecklingen. Här följer en checklista för dig som vill följa med i utvecklingen.

Mysteriet med världens längsta tand på väg mot sin lösning

Dental24: En forskargrupp ledd av tandläkaren Martin Nweeia har under ett tiotal expeditioner till Arktis arbetat med att försöka lösa gåtan med narvalens uppseendeväckande långa tand. Frågan är vilken funktion och nytta som narvalen har av sin 2 ½ - 3 m långa tand? Denna gåta som under de senaste 500 åren har förbryllat vetenskapen är nu på väg att få sin lösning tack vare Martin Nweeia och hans forskarteam.

Ny handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin

Den 21 oktober antogs en ny handlingsplan för den nationella läkemedelsstrategin för 2014.

Expressen vill bitas men har tappat bettet

När sensationerna tryter för kvällspressen idisslas gamla idéer som man sedan kan tugga vidare på. En återkommande uppstötning är att tandläkare tar olika mycket betalt för samma typ av tandbehandlingar.

Omvärld: Det våras för svensk vinodling!

Man har odlat vin i Sverige länge. Antagligen framställdes vin i klosterträdgårdarna och även i orangerier och drivhus prunkade druvklasar på 1600-talet, mest för att ätas som de var. Först på mitten av 1990-talet började man försöka odla vin på friland i Sverige. Dittills hade det ansetts omöjligt, gränsen ansågs ligga på den 50:e breddgraden, ungefär i norra Tyskland.

Öppna kaviteter och extraorala fistlar i Gambia

Tandläkaren LarsGöran Wärn är en av grundarna till hjälporganisationen Afrikaada Teethsavers. Hjälpbehovet är outsinlig och utmaningarna enorma i ett land där det enligt WHO endast finns 23 tandläkare på 1,8 miljoner invånare! Läs LarsGöran Wärns rapport från hans senaste besök i Gambia där brist på rent vatten och patienter med öppna kaviteter och extraorala fistlar är dagliga utmaningar.

Stärkt ställning för patienter med ny patientlag och ökad valfrihet

Patientmaktsutredningen har lagt fram sitt delbetänkande ”Patientlag” (SOU 2013:2) för socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar bland annat förslag om en ny patientlag, ökad valfrihet för patienter över landstingsgränserna, bättre möjligheter för patienter att få en ”second opinion” samt ett tydligare informationsansvar för staten. Utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2015.

De tio vanligaste orsakerna till varför människor motsätter sig förändringar

Av: Dr. Larry Emmott, DDS, Dentalcompare Technology Editor: Ovilja mot förändring är det vanligaste hindret mot införande av ny teknik i tandvården. Det är inte så att människor inte vet vad de ska göra. De vill helt enkelt inte göra det.

Nytt sätt att synliggöra sömnapné genom opinionsbildande teater

I slutet av november arrangerade ResMed tillsammans med Apnéföreningen i Stockholm, Aleris FysiologLab, Länsförsäkringar och 1,6 miljonersklubben den opinionsbildande teaterpjäsen ”Sömnig i Stockholm”.

Stockholmarna medelmåttor när det gäller hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen publicerar nu öppna jämförelser av hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Fokus i rapporten är tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och kost. Stockholms läns landsting har resultat som på de flesta områden ligger i linje med riket som helhet.

Churchill – världshistoriens största talare trots talfel och löständer

Boktips: Winston Churchill hade problem med att hålla spontana tal. När han efter ett antal år som officer och krigskorrespondent inledde sin politiska karriär blev detta ett handikapp. Winston hatade att prata utan att vara förberedd.  

10 år av gränslös tandvård

Karesuando: Idag firar den gränsöverskridande tandvården i Karesuando 10 år. Samarbetet över gränsen har gjort det möjligt att behålla och utveckla tandvården i finska och svenska Karesuando.

1 800 tandläkare har lämnat Tandläkarförbundet och SACO

Av statistik från SACO framgår att 1 800 tandläkare har lämnat Sveriges Tandläkarförbund och SACO det senaste året. Totalt är numera 6 878 tandläkare medlemmar i SACO via Sveriges Tandläkarförbund mot 8 696 förra året, en minskning med 21 %. Huvudorsaken uppges vara att Privattandläkarna har lämnat Tandläkarförbundet.

Vinnare och förlorare inom svensk tandvård

Dental24 har tagit tempen på branschen och noterar att det just nu pågår stora förändringar inom svensk tandvård. Vissa yrkesgrupper och organisationer har det ganska motigt medan andra stärker sin ställning.

Favoritmusik under behandlingen

Hos tandläkare Peter Marions i Kungsängen får patienterna lyssna på sin favoritmusik under behandlingen.

Uppdrag om rapportering av enskildas klagomål

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskilda patientklagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållande som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande.

Svårt att rekrytera läkare, tandläkare, barnmorskor och vissa medicinska specialister

Socialstyrelsen slår fast: Det är fortfarande svårt att rekrytera läkare och tandläkare i stora delar av Sverige. I synnerhet saknas det specialistläkare med vissa kompetenser, men även specialistsjuksköterskor. Efterfrågan på barnmorskor är också större än tillgången på många håll i landet.

E-tjänster kan ge bättre vård

Moderna it-lösningar kan göra vård och omsorg mer tillgängliga och behovsanpassade. E-hälsa ger också innovativa företag affärsmöjligheter visar en rapport från riksdagen.

Dyrare godis främjar folkhälsan

Vi behöver ett samhälle som belönar och underlättar för den som vill leva hälsosamt. Men förslagen och den politiska viljan i de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram för att främja folkhälsoarbetet är inte tillräckliga.

Drömresultat i fotbolls EM 2012!?

- Tänk om resultatet i fotbolls EM 2012 såg ut så här!! 1. Sverige 2. Holland 3. Danmark

Gratis omvärldsbevakning på Dental24

Många tandläkare prenumererar på Tandläkarförbundets omvärldsbevakning via dagliga mejl. Det är en mycket uppskattad tjänst. En liknande tjänst erbjuds gratis från Dental24, även till de som inte är medlemmar i Tandläkarförbundet, d.v.s. alla oavsett titel som jobbar med svensk tandvård.

Välfärd och fattigdom i världen

Välfärden i världen ser inte alltid ut som man tror. Kanske beror det på att mycket har förändrats den senaste tiden?

IT krossar läkarnas auktoritet

IT-utvecklingen med vårdforum på nätet, självmätningssystem och appar påverkar hela den medicinska världen på ett oåterkalleligt sätt. Men patienter och läkare är långtifrån överens om det nya vårdsystemet och vilka krav det ställer.

Nytt tandvårdsbidrag för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Ärenden i Riksdagen: Debatt och beslut Torsdagen den 24 november 2011 Det införs ett nytt stöd i form av ett särskilt tandvårdsbidrag. Patienter med sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa ska kunna få bidraget. De ska få använda bidraget för att betala förebyggande tandvård som ger rätt till ersättning och tandvård som de abonnerar på.

Volontärarbete i Kenya

Nima Sanei arbetade som volontär i Afrika för Rotarys Läkarbanken under semestern 2010 – här berättar han om sin erfarenhet.

Storsatsning på IT inom vården

All personal inom Stockholms läns landstings primärvård ska få lära sig mer om IT-teknik inom vården. Mer kunskap om de system som finns är bra för personalen men främst för patienterna.

NPÖ – Nationell patientöversikt

Tjänsten Nationell Patientöversikt (NPÖ) gör det möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

HUMOR – BIT IHOP!

– När man är gammal nog för att vägra gå till tandläkaren, har man blivit så förnuftig att man går dit ändå!

EU/CED Nytt: Översyn av regelverket för medicintekniska produkter, särskilt tandproteser

CED, The Council of European Dentists, har medverkat i den pågående översynen av det medicintekniska direktivet och i ett beslut från årsmötet i maj 2011 uttalar man sitt stöd för översynen. Man anser att revisionen särskilt bör inriktas på att öka patienternas säkerhet och kvaliteten på medicintekniska produkter på EU-marknaden.

Vill ha bättre tandhälsa i tredje världen

”Fattiga människor har inte råd att gå till tandläkaren”

Vägen till nytt jobb?

Alla lediga tjänster inom tandvårdssektorn på ett ställe hos Dental24 Platsannonser är en av de mest uppskattade sidorna på Dental24. Tjänsten är helt unik där du hittar alla aktuella platsannonser på ett och samma ställe. Sedan lanseringen i april har intresset varit mycket stort för denna tjänst.

Nytt försök med journaler på nätet

Uppsalas och Östergötlands landsting har gjort försök. Hälsokonton har utretts. Nu är det dags för en ny förstudie kring patientjournaler på nätet.

Antibiotikaresistens en världskris

Hotet från multiresistenta bakterier blir allt mer alarmerande. Om inte världen agerar riskerar vanliga infektionssjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning att återigen bli dödliga farsoter samtidigt som risken för allvarliga infektioner i samband med kirurgiska ingrepp ökar dramatiskt.

Halva svenska folket använder Internet för att söka information om vård och hälsa

Några knapptryck bort finns en oöverskådlig mängd av information inom alla olika slags ämnesområden. Ett sådant område är vård och hälsa. Där finns all slags information, från öppettider och val av vårdinrättningar till kunskap om särskilda sjukdomar och hälsoproblem.

Boktips: 100 trender – Din guide till framtiden

Vill du redan nu förstå vart utvecklingen är på väg? Då bör du läsa Peter Siljeruds bok 100 trender - Din guide till framtiden. I denna bok förklarar Peter enkelt och lättfattligt hur utvecklingen och olika trender kommer att påverka vår vardag i framtiden. Bl a belyser han olika värderingar, demografi, ekonomi, teknik, kommunikation och hur människan kommer in i det hela.

Trender du inte bör missa!

”Lysande” kommunikation – digitala medier ökar allt mer! Det är på nätet det händer och allt mer kommunikation sker på användarens villkor. Vi söker allt mer vad vi vill läsa och ta del av, framförallt via Internet. Under 2010 ökade sökningar och digital media mest av alla mediekategorier.

Språkkrav på utländska tandläkare i Danmark

DANMARK. Tandläkare från länder utanför EU måste snart klara ett språktest för att få praktisera i Danmark. Reglerna träder i kraft 1 mars. Förutom danska måste de utländska tandläkarna också klara ett prov som visar att de har basala tandläkarkunskaper.

Fin- och fulporslin

Ny bok »Muggar och ställ«, en berättelse om Gustavsbergs porslinsfabrik. Boken berättar om porslinets historia och om ­ fin- och fulporslin.

Fler får läsa sin journal på nätet

Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet ska under våren utvärdera försöket med att låta patienter läsa sina journaler på internet. Samtidigt utökas projektet till att omfatta fler patienter.

Ny app ska underlätta vårdkontakter

Att boka tider, se de senaste provsvaren och även få hjälp att hitta till mottagningen är funktioner i en ny app till mobiltelefoner som vårdgivaren Spectrum Health i Michigan, USA, vill erbjuda sina patienter.

Förutsättningar för bättre hälsa hos blivande föräldrar och nyfödda barn i Västerbotten

I Västerbotten erbjuds numera alla blivande föräldrar ett kostnadsfritt hälsosamtal hos en tandhygienist. Föräldrarna får exempelvis fylla i ett hälsoformulär och delta i föräldraträffar som bl.a. tar upp levnadsvanor. När föräldrarna besöker öppna förskolan serveras hälsosamma mellanmål.

Vin för kräsna smaklökar

Zenato Amarone della Valpolicella Classico 2006. Vinet som nyligen fått en 36:e plats på Wine Spectator's Top 100-lista.

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare efter föräldrars utbildningsnivå

Studenter med välutbildade föräldrar är överrepresenterade på flera högskoleutbildningar, allra mest på läkar-, arkitekt- och psykologprogrammen. Det visar Högskoleverkets och SCB:s rapport om hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar valet att studera på högskolan.

Ny sajt om verksamhetsutveckling och teknik – för hälso- sjuk- och tandvård

Utvecklingskoll.se är en ny sajt på nätet för inspiration och nyfikenhet som lyfter fram hur vi inom vården kan använda och använder ny teknik.

1-0 till Tandtrollen vs Tandvården

Godisföretaget Bubs Godis tog nyligen hem priset som årets marknadsförare i Jönköping i konkurrens med Folktandvården (som var på godisavvänjningskurs på Odontologiska Riksstämman i Göteborg).

Hjälp mot tandvårdsrädsla

Många är rädda för att gå till tandläkaren - men skammen över att ha dåliga tänder är ofta värre. Då är det viktigt att återskapa trygghet. – Det blir till slut ond cirkel, säger Nina Bengtsson, psykolog och leg psykoterapeut på den beteendemedicinska mottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Skammen över de dåliga tänderna gör det allt svårare att gå till tandläkaren och tänderna blir ännu sämre.

KI får bra placering i universitetsranking

Karolinska Institutet står högt i kurs bland världens universitet. I den senaste ämnesspecifika rankinglistan låg KI på plats 21 av totalt 50 . Detta kan öka ansökningarna bland annat till KI:s tandläkarutbildning, som redan i dagsläget har hög status.

Internetmedicin.se fyller 10 år

Webbplatsen som används av 80 % av Sveriges läkare Internetmedicin.se är den mest besökta oberoende webbplatsen för läkare i Sverige. Högkvalitativa behandlingsdokument kontrollerade av ett vetenskapligt råd och ett flertal andra användbara tjänster har bidragit till framgången. internetmedicin.se drivs av läkare för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ny bok om kopplingen tänder, sex och demens av prof Björn Klinge

Boken omfattar allt från ilningar och implantat till dålig andedräkt – och väjer inte för ämnen som munnens roll i sexualiteten. Ett avsnitt handlar också om skam och skuld i samband med problem som rör tänderna. Källa: Karolinska Institutet University Press som satsar på en första heltäckande beskrivning av det breda kunskapsområde som kopplas till mun och tänder. Läs mer ››

Boktips

1. I Sherlock Holmes fotspår!Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår” av Jörgen Nordenström, 2007 2. MI - Motiverande samtal i tandvården- praktisk handbok för tandvårdenAv Barbro Holm Ivarsson, Karin Sjögren 3. Kokain- drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla sammanav Lasse Wierup och Erik de la Reguera 4. Morberg grillarav Per Morberg 5. HypnotisörenKriminalroman 6. Få det gjort! - Svart bälte i vardagseffektivitetav David Allen

Morgondagens patienter

Morgondagens patienter kommer att vara mer pålästa, krävande och aktiva. Opinion Hälsa, en treårig studie om morgondagens hälsokonsument, visar att patientinflytande blir centralt för att klara framtidens utmaningar med ett sjukvårdssystem som blir alltmer ekonomiskt ansträngt.

Volontärarbete givande för både tandläkare och patient

Maria von Beetzen har bytt både semester och utbildning mot arbetsperioder i Tanzania och Brasilien. Det ger stor arbetstillfredsställelse och bra kontakter, berättar hon.  Till vardags är Maria von Beetzen specialist i protetik i Strägnäs. Av en slump kom hon i kontakt med en prästfamilj som visste att det behövdes tandläkare i Bukoba i Tanzania. — Jag beslöt att åka dit en månad. Något arbetstillstånd behövdes inte för den korta tiden, berättar Maria von Beetzen. I Tanzania är det kyrkan som sköter det som i kommuner och landsting har hand om i Sverige. När Maria kom till Bukoba gick hon in på en välorganiserad tandklinik och började ta emot patienter. Inte så modernt som här — Utrustningen var inte så modern som hos oss, och det fanns varken telefon, post eller e-mail. Men det gick väldigt bra att hjälpa människor ändå, säger hon. Behovet var störst av basal tandvård. Det handlade om stora och akuta infektioner, som ibland gått så långt att de blivit livshotande. Men det berodde inte i första hand på att tanzanierna har dåliga tänder, utan på brist på tandläkare. — De flesta hade aldrig varit hos en tandläkare tidigare och visste inte hur de skulle ligga i behandlingsstolen. Goda kostvanor med mycket frukt, grönt, kött och fisk gör att tanzanierna i allmänhet har god oral hälsa. Bröd och pasta är det ont om. En god investering Maria von Beetzen fick betala resan själv, medan kyrkan bekostade uppehället. Någon lön fick hon inte eftersom hon kom som volontär. — Det kändes helt rätt att göra det här i stället för att åka på semester. Nu är det inte lika roligt längre att resa bort och vara turist, säger hon. Brasilien kallar Nästa år räknar hon med att åka tillbaka, men innan dess kommer hon att arbeta som volontär en tid på P-I Brånemark Institute i Bauru, Brasilien. Där erbjuds patienter med käk- och ansiktsdefekter gratis behandling. — Jag har redan varit där tre gånger tillsammans med min sköterska Helen Nokia. I november åker vi tillbaka. Det är väldigt lärorikt och det ger tillfälle att bygga kontaktnät så att man kan utbyta kunskap och erfarenheter, säger Maria von Beetzen. Resorna till Brasilien ser hon som utbildning som överträffar enstaka kurser hon kan gå på här i Sverige. — Första gången var professor Per-Ingvar Brånemark själv där och gav råd och tips. Det var väldigt värdefullt, eftersom många av oss som arbetar med implantatbehandlingar gör det på små, privata kliniker. Vi behöver bra kontaktnät. Det bästa med att arbeta som volontär är att man tandläkare verkligen kan göra skillnad för enskilda patienter. Den som har dålig oral hälsa i Sverige tappar lite av sin livskvalitet. I fattiga länder kan det handla om liv och död. Maria von Beetzen har hittat sina volontärprojekt mer eller mindre av en slump. Det är inte lätt att veta vart man ska vända sig om man vill arbeta en tid i till exempel Afrika. Därför välkomnar hon initiativet till svenska Tandläkare utan gränser. Förhoppningsvis öppnas nu vägarna för svenska tandläkare som vill hjälpa andra och samtidigt få egna värdefulla erfarenheter. Maria von Beetzens tips till andra tandläkare som vill åka ut som volontär: Skaffa dig erfarenhet först. Var flexibel när du är på plats. Utrustningen är inte som i Sverige. Om du är rädd att själv dra på dig infektioner, tänk dig för innan du reser. Oron kan ta överhanden. Gör gärna en semesterresa till det område där du har tänkt jobba först. Då ser du hur förhållandena är. Enligt Maria von Beetzen tror man gärna som svensk att Afrika är fattigare än det är. — Samhället fungerar bättre än man tror, och det finns en betydande medelklass. Det finns också mycket positivt att ta till sig, både från Afrika och Brasilien. Där finns exempelvis ingen stress, människor har tid för varandra och stöttar varandra, säger hon.

Easy Rider genom Kalifornien

Om du har bestämt dig för att göra den långa resan till USA eller Hawaii under 2009, varför inte dela upp resan på flera etapper och stanna till i San Francisco för att med "egen" hyrd maskin, se lite mer av landet. Från flygplatsen San Francisco International Airport tar man tunnelbanan BART in till city på cirka 25 minuter. San Francisco är i sig värd en resa, men när man väl bekantat sig med alla sevärdheter och upplevt denna underbara stad tar man sig en tidig morgon ner till någon av motorcykeluthyrarna på t.ex. Bryant Street. Det finns många modeller att välja på. Hyran ligger på cirka 150 dollar, per dygn beroende på hur många dagar du vill hyra. Här hyr du också hjälm, kläder och tecknar en försäkring. Efter incheckningen, lite instruktioner och guidning är du färdig för avfärd. En stund senare styr du den vibrerande mullrande HD:n söderut på Highway 1 – en fantastiskt vacker väg som följer Stilla Havskusten. Kör ner mot Montereybukten, en sträcka på 20 mil. Här kan du shoppa, eller spela golf på en av världens mest välrenommerade golfbanor, Pebble Beach. Stanna gärna till i idylliska Carmel där Clint Eastwood en gång i tiden var borgmästare. Som kvällslektyr passar Johan Steinbecks roman Cannery Row som utspelar sig i just Monterey. Gatan besjungs också av Bob Dylan i Sad Eyed Lady of the Lowlands. Söder om Monteray och Carmel utmed vackra Highway 1 ligger Big Sur National Park, väl värd att stanna till i och uppleva. Fortsätter du ännu längre söder ut kommer du till den idylliska staden och surfarnas paradis, Santa Barbara. Här kan du ta in på ett relativt billigt hotell och gå ut på någon av stadens alla trevliga restauranter eller western saloons, som det heter här. Hela sträckan San Francisco–Los Angeles längs Highway 1 är närmare 70 mil (430 miles), så det kan vara idé att spara Los Angeles och Las Vegas till en annan gång. Det är ju inte mångfiliga Freeways på en HD man letar efter just nu!   Nästa dag kan du köra österut från San Francisco genom Kaliforniens bördiga dalar och upp bland bergen. Här återupplever du vilda västern på släta kurviga vägar nästan helt utan biltrafik. Glöm inte att tanka innan du lämnar Highway 101, för här uppe bland bergen är det öde och det finns nästan inga "general stores" eller "gas stations". Stanna och släck törsten i någon Vilda Västern stad utmed Highway 49. Nästa stopp kan bli Kaliforniens huvudstad Sacramento – ett eldorado för den jazz- och kulturintresserade. Har du tid kan du köra vidare en tur upp på ett par tretusen meters höjd över Stilla Havet till djupvattensjön Lake Tahoe omgiven av snöklädda toppar i Sierra Nevada. Du minns kanske kartan som brann upp i introt till Bröderna Cartright? Det var här! Annars drar du dig neråt mot San Francisco Bay via vindalarna Napa och Sonoma Valley. Köp gärna med dig en flaska Merlot- eller Zinfandelvin som souvenir. Missa inte att stanna till i fashionabla Sausalito Yacht Harbor. När du passerar över Golden Gatebron har du säkert blivit så säker i sadeln att du kan njuta av utsikten över Alcatraz, Fisherman’s Wharf och San Franciscos skyline. Den dentalt intresserade kan också lägga in ett studiebesök på Pride Institute, strax norr om Sausolito. Den som inte känner sig bekväm med att köra motorcykel kan i stället hyra en cabriolet. Att åka genom det vackra landskapet i en öppen bil är också en oförglömlig upplevelse! Sagt om golfbanan Pebble Beach: ”If I had only one more round to play, I would choose to play it at Pebble Beach. I’ve loved this course from the frist time I saw it. It’s possibly the best in the world.” Jack Nicklaus, the Golden Bear. En av världens genom tiderna bästa golfspelare. Pebble Beach/17-mile drive/Carmel/Monterey PER AHLBERG

Amarone – från svart får till kultvin

För trettio år sedan rynkade världens vinexperter på näsan åt de kraftfulla Amaronevinerna från Valpolicella i Italien. Idag är de kultvin. Året är 1970. Stefan Jansson blir bjuden på ett ”gott vin” av sin syster, bosatt i Rom. – Det var mitt första möte med amarone. Det tog fullständigt tag i mig och på den vägen är det. Väl hemma startade Stefan Jansson Amaronesällskapet. Som expert på italienska viner har han bidragit till att amarone blivit allt mer känd hos den vinintresserade allmänheten som hyllar vinet för dess smakrikedom med inslag av russin, körsbär och choklad. – Trots att vinet är alkoholstarkt så får man inte ont i huvudet av det, berättar Stefan Jansson. Jag brukar kalla det för gladvin. Stefan berättar att det finns såväl lättare som lite kraftigare Amaroneviner och att den som vill bekanta sig med vinet kanske ska börja med den lättare typen. – Servera vinet i ett vanligt vinprovarglas till en god parmesan. Låt vinet ha en temperatur av femton sexton grader. Amarone passar bra till vilt, svamp, lufttorkad skinka och ost men också till choklad. Den som inte äter kött kan avnjuta sin amarone till en fiskrätt. – Välj en fast vit fisk, som marulk, krydda med örtkryddor och servera en tomatsås och kanske en svamprisotto till. Ett alternativ för den som vill äta fisk är att i stället för amarone välja en Ripasso som är Amarones lillebror, av vissa kallad halvamarone. Det är ett framtidsvin, ännu så länge är det mycket prisvärt När Stefan Jansson fyllde femtio presentades han med otaliga flaskor Amaronevin till följd att Göteborgs systembolag tömdes på amarone. Som samlare har han idag ett åttiotal olika Amaroneviner i sin vinkällare. Stefan tycker att Systembolagets utbud är mycket bra. – Vinet är som bäst när det lagrats i sex till nio år så det finns all anledning att utforska Systembolagets utbud och lägga några flaskor i prisklassen 300 till 400 kronor på hyllan. Till fest kan en betydligt dyrare flaska delad på fyra bli en prisvärd upplevelse.