Artiklar taggade med Ortodonti

Trångställning – expansion, approximal slipning eller extraktion?

Utöver ortodontisk behandling av unga patienter, med komplicerade trångställningar, är det ett växande antal vuxna patienter som av estetiska skäl söker behandling. Många behandlingar kan vara av enkel natur, medan andra är mycket komplicerade och långvariga. I varje enskilt fall kan det då vara vanskligt att avgöra behandlingens svårighetsgrad.

Mindre ont med ny sorts tandställning

Barn känner klart mindre smärta med en ny typ av tandställning jämfört med en konventionell. Det visar en forskningsstudie som jämfört upplevelser av smärta under den första veckan av tandreglering.

När tänderna vill gå tillbaka efter tandreglering

Efter tandreglering vill i många fall tänderna gå tillbaka till sitt ursprungliga läge. Övertandläkaren Sasan Naraghi har undersökt olika sätt att fixera tänderna i den nya positionen. Resultatet visar att alla undersökta metoder ger gott resultat, och att ibland stannar tänderna på plats utan åtgärd.

Fast tandställning bäst och billigast

En fast tandställning är bästa och billigaste alternativet: mest pengar finns att spara om behandlingen görs av specialisttandläkare.

Tandställningar gör ingen nytta, enligt tysk studie

Det finns inga bevis för att tandställningar förbättrar tandhälsan på lång sikt. Detta enligt en ny tysk studie, som utförts på uppdrag av det oberoende tyska forskningsinstitutet IGES.

Svensk innovation bakom digital ortodonti på distans

Dr Anna Hajati på OrtodontiAkademin leder utvecklingen av en världsunik digital metod för tandreglering. Genom etablering av ett internationellt kompetenscentrum i Stockholm lanseras nu en metod som kan korta köerna till tandreglering på kliniker utanför storstäderna och samtidigt ge patienterna säkra och mer förutsägbara behandlingar.