Artiklar taggade med Översiktsartikel

Överkänslighet mot metaller använda inom ortodontin

I en omfattande systematisk översikt har forskare från Odontologiska fakulteten i Oslo sammanfattat hur olika metaller använda vid tandreglering kan ge upphov till allergiska reaktioner.

Rökstopp positivt för patienter med parodontit

I en systematisk översikt har forskare från Aarhus universitet visat att patientens rökstopp förbättrar prognosen vid behandling av parodontit. Resultaten visar också att rökare har förhöjd risk för parodontit, jämfört med icke rökare och före detta rökare.

Orala implantat – patientrelaterade faktorer av betydelse

Ålder och allmänsjukdomar är ingen kontraindikation för behandling med orala implantat, men vissa tillstånd kräver medicinsk uppföljning. Väl kända riskfaktorer är rökning, bristande munhygien och parodontit.
Professor emeritus Nils Jacobsen, numera verksam vid NIOM, har på ett överskådligt och lättfattligt sätt sammanfattat de flesta faktorer som har betydelse för ett implantats överlevnad.

Informativ sommarläsning om periimplantit

I denna översiktsartikel, där Tord Berglundh Göteborg är en av författarna, ges en habil bild av orsaksfaktorer, uppkomst och behandling av periimplantit.

Inga direkta kontraindikationer för orala implantat vid generella hälsoproblem

En holländsk forskargrupp har i en översiktsartikel värderat befintlig kunskap och möjliga risker vid behandling med orala implantat på patienter med generellt nedsatt hälsostatus.

Optimering av dentala materials säkerhet och kvalitet

I denna översiktsartikel från NIOM redovisas och diskuteras önskvärda kvalitetsegenskaper hos kompositmaterial för bästa hållbarhet och patientsäkerhet. Den kliniska hanteringen av dessa material och korrekt ljushärdning är faktorer som har stor betydelse för en kompositfyllnings överlevnad, men också för att minimera mängden restmonomer.

Hur kan den dentala biofilmen påverkas?

I en vetenskaplig översiktsartikel från NIOM, Oslo, diskuteras och redogörs för olika möjligheter och metoder som är tillgängliga för att påverka/bekämpa dental biofilm.