Artiklar taggade med Patientavgift

Ftv Stockholm höjer avgiften vid uteblivet tandvårdsbesök

Från 1 september kostar det 400 kronor att utebli eller lämna sent återbud till sitt besök på Folktandvården Stockholm. Folktandvården följer Region Stockholms beslut om höjd avgift i syfte att minska antalet uteblivna vårdbesök.

200 kronor vid missad tandläkartid

Varje år ställs ungefär 70 000 bokade besök in på Folktandvården Stockholm för att kunder inte dyker upp. Nu inför Folktandvården en enhetlig avgift vid uteblivande eller sent återbud, för att fler ska höra av sig vid förhinder och ge någon annan möjlighet att komma.