Artiklar taggade med Periimplantit

Hur kan risken för komplikationer efter behandling med orala implantat minimeras?

En artikel i danska Tandlægebladet anger i några punkter vad som kan göras för att reducera risken för komplikationer efter implantatbehandling.

Forskning om peri-implantit sätter nytt ljus på användningen av antibiotika

Caroline Riben Grundström forskar kring användningen av antibiotika i samband med kirurgisk behandling av peri-implantit, d.v.s. inflammation kring tandimplantat. Resultatet kan komma att påverka förskrivningen av antibiotika inom tandvården i framtiden. Just nu söker Caroline fler studiepatienter för att kunna slutföra sin forskning.

Laserbehandling har ingen effekt vid periimplantit

Per i dag finns ingen evidens på att användning av laser har någon påtaglig nytta vid behandling av periimplantit.