Artiklar taggade med Personalbrist

Uppmaning till regeringen angående kompetensförsörjningen inom tandvården

Den framtida kompetensförsörjningen inom tandvården står inför mycket stora utmaningar. Situationen är redan idag mycket ansträngd på många håll i landet. Tidigare var detta framför allt märkbart i glesbygdsområden och mindre tätorter men sedan några år finns problematiken i princip över hela landet.

God tillgänglighet för de med störst behov trots personalbristen

Folktandvården Västra Götaland har stabil ekonomi och når många av målen för 2018. Den största utmaningen är som tidigare att bemanna alla kliniker. Trots det klarar Folktandvården sina uppdrag och har mycket god tillgänglighet för prioriterade patientgrupper.