Artiklar taggade med Proposition

Skärpta krav ska ge säkrare skönhetsbehandlingar

Regeringen vill införa en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar som bland annat innebär att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer. Den 3 december, beslutades en proposition med syftet att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

Regeringen har nu lagt fram sin proposition om ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd. Den omfattar en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och möjlighet till innehållande av ersättning. I propositionen framhålls även behovet av förbättrat samarbete mellan tandvården och hälso- och sjukvården. En kommande utredning ska ges i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa.

Nytt system för klagomålshanteringen i vården

Den 16 mars 2017 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen rörande hur man som patient i framtiden ska kunna framföra klagomål på vården. I det nya systemet kommer landets patientnämnder att få en starkare och tydligare roll.