Artiklar taggade med PROTETIK

Komplikationer vid fasta och avtagbara implantatstödda proteser

I en retrospektiv studie följdes helt tandlösa patienter under tio år. De hade behandlats med fasta eller avtagbara attachmentretinerade implantatstödda proteser.

Avtagbara täckproteser på implantat – bra lösning för äldre?

Äldre personer med försämrad motorik kan ha svårt att göra rent och sköta fasta implantatbroar. Ett alternativ är att i stället sätta in avtagbara täckproteser på implantat, något som både är enklare och billigare, enligt ny avhandling.

Hur är livslängden på tandstödda broar?

Forskare vid odontologiska fakulteten i Malmö har i en retrospektiv klinisk långtidsstudie analyserat vad som sker med tandstödda brokonstruktioner efter längre tids funktion. Av varierande orsaker hade hälften av brokonstruktionerna gått förlorade efter 20 år.

Ersätta molarer med fast eller avtagbar protetik?

I en prospektiv klinisk studie har tyska forskare undersökt funktion och upplevd livskvalitet för patientgrupper som behandlats med avtagbar protes eller fast brokonstruktion. Efter 15 år kunde inte någon signifikant skillnad i livskvalitet noteras sett till behandlingsalternativen.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design del 10: Den buccala korridoren och leendelinjen

Den tionde estetiska komponenten, och den sista i denna serie, handlar om hur tänderna förhåller sig till läpparna i ett naturligt leende.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design del 9 – Tandköttets utformning och estetik

Den nionde estetiska komponenten handlar om hur tandköttet och läpparna påverkar leendet. Låt oss först titta på tandköttets utformning och hur det formas runt varje framtand i överkäken.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design del 8 Mjuk estetisk komposition

Du följer väl med i denna uppskattade och lättförståliga serie i Smile Design - Kunskapen om det naturliga leendet? Detta kan både du och dina patienter ha glädje av varje dag! Har du missat något är det bara att titta tillbaka på tidigare avsnitt.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 7- Stark estetisk komposition

Här fortsätter vår populära serie om Smile Design.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 6- De tre estetiska kompositionerna

Lär dig mer om de tre estetiska kompositionerna.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 5 – De nio rotationsaxlarna

Här finner du ännu ett avsnitt i vår serie om Smile Design och det naturliga leendet som ger dig detaljerade kunskaper om hur man skapar ett estetiskt och naturligt leende. I detta avsnitt får du tillgång till ytterligare några parametrar som du behöver kunna för att åstadkomma ett naturligt leende.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 4 Utvecklingsfårorna och loberna

Här fortsätter vår serie om anterior estetik.
I detta avsnitt går vi igenom utvecklingsfårorna och loberna.

Smile Design Kunskapen om det naturliga leendet – Del 3 Primärplanen

Här fortsätter vår serie om anterior estetik. En av de faktorer som ligger till grund för ett naturligt leende är de s k Primärplanen. Genom att ha kunskap om deras funktion är det enklare att skilja mellan framtänder som har tydlig anatomisk form och tänder som saknar anatomiska särdrag.

Smile Design Kunskapen bakom det naturliga leendet Del 2 Glanslinjen

John Ness, CDT, från PTC har med utgångspunkt från anterior anatomi sammanställt de viktigaste grunderna bakom ett naturligt leende.
Med dessa kunskaper och ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker kan ni erbjuda era patienter bästa möjliga estetik.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design

Favorit i repris: För några år sedan publicerade vi en uppskattad utbildningsserie i samarbete med PTC (Productivity Training Corporation) i Kalifornien, tandtekniker Bodel Sjöholm och tandsköterska Hannah Sjöholm .
Här kommer en kort repetition i flera delar.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 10

Den tionde estetiska komponenten, och den sista i denna serie, handlar om hur tänderna förhåller sig till läpparna i ett naturligt leende.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 9

Den nionde estetiska komponenten handlar om hur tandköttet och läpparna påverkar leendet. Låt oss först titta på tandköttets utformning och hur det formas runt varje framtand i överkäken.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 8

Du följer väl med i denna uppskattade och lättförståliga serie i Smile Design - Kunskapen om det naturliga leendet? Detta kan både du och dina patienter ha glädje av varje dag! Har du missat något är det bara att backa tillbaka och titta på tidigare avsnitt.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 6

De tre estetiska kompositionerna.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 5

Här finner du ännu ett avsnitt i vår serie om Smile Design och det naturliga leendet som ger dig detaljerade kunskaper om hur man skapar ett estetiskt och naturligt leende. I detta avsnitt får du tillgång till ytterligare några parametrar som du behöver kunna för att åstadkomma ett naturligt leende.

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 4

Här fortsätter vår serie om anterior estetik.
I detta avsnitt går vi igenom utvecklingsfårorna och loberna.

Smile Design Kunskapen om det naturliga leendet – Del 3

Här fortsätter vår serie om anterior estetik. En av de faktorer som ligger till grund för ett naturligt leende är de s k Primärplanen. Genom att ha kunskap om deras funktion är det enklare att skilja mellan framtänder som har tydlig anatomisk form och tänder som saknar anatomiska särdrag.

Smile Design Del 2 Kunskapen bakom det naturliga leendet

John Ness, CDT, från PTC har med utgångspunkt från anterior anatomi sammanställt de viktigaste grunderna bakom ett naturligt leende.
Med dessa kunskaper och ett nära samarbete mellan tandläkare och tandtekniker kan ni erbjuda era patienter bästa möjliga estetik.

Kunskapen om det naturliga leendet – Smile Design

Favorit i repris: För några år sedan publicerade vi en uppskattad utbildningsserie i samarbete med PTC (Productivity Training Corporation) i Kalifornien och tandtekniker Bodel Sjöholm i Klippan.
Här kommer en kort repetition i flera delar.