Artiklar taggade med sammanställning

Burning mouth syndrome, diagnos och behandling

Burning mouth syndrome (BMS) är ett mycket smärtsamt tillstånd för den som drabbas, och många gånger svårt att diagnostisera.  Munslemhinnan har till synes normalt utseende varför diagnosen kan vara vansklig och kräver utredning.

Behandling av vanliga orala virusinfektioner

Det mesta i det senaste nyhetsflödet om virus har avhandlat Covid-19, men det finns andra virus mer närliggande odontologin. En dansk/svensk sammanställning ger en mycket god översikt av diagnostik och behandling av de vanligast förekommande orala virusinfektionerna.