Artiklar taggade med SKATTEREGLER

Vårdmomsutredningens förslag leder till ökade kostnader för tandvården

Enligt utredningen är det oklart hur mervärdesskattedirektivet ska tolkas och utredningen menar att det därför skulle vara riskabelt att föreslå en förändring. Privattandläkarna delar inte denna bild utan menar att det finns en god grund för att förtydliga lagstiftningen. Nuvarande tillämpning strider mot såväl lagstiftningens som EU-direktivets intentioner.

Ny utredning: Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för förändrad lagstiftning i fråga om mervärdesskatt vid inhyrd vårdpersonal och inhyrd personal för social omsorg.

Privattandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden.

”Vi kräver lika villkor för privata och offentliga vårdgivare”

DEBATTARTIKEL: I andra branscher är det självklart att alla aktörer arbetar efter samma spelregler, men vården sticker ut som en bransch där förutsättningarna styrs av om det är en privat eller offentlig huvudman, skriver Urban Englund och Carina Olson, Praktikertjänst.

Skjut upp tillämpningen av nya vårdmomsen!

Riksdagens skatteutskott har fattat beslut om ett utskottsinitiativ, som uppmanar regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av vårdmomsen samt att komma med förslag på åtgärder. Privattandläkarna har verkat för att riksdagen ska förtydliga lagstiftningen och välkomnar utskottsinitiativet.

Nu måste regeringen agera!

Förra veckan lämnade Skatterättsnämnden förhandsbesked i tre ärenden gällande moms vid uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter.

Sveriges Tandhygienistförening om moms på vårdtjänster

Skatteverkets aviserade ändring av praxis som gäller moms på vårdtjänster från halvårsskiftet 2019, resulterar i att egenföretagande tandhygienister är osäkra på vilka konsekvenser beslutet får för verksamheten. Sveriges Tandhygienistförening STHF:s ståndpunkt är att Skatteverket bör skjuta upp beslutet tills rättsläget är klart.

Praktikertjänsts lösning på vårdmomsen

Praktikertjänst utvecklar konceptet och har skapat två nya anställnings- och delägarmöjligheter för att svara upp mot förändringar på arbetsmarknaden. De nya anställningsformerna poolpraktiker och specialistkonsult innebär att bolaget skapar en resurspool och att Praktikertjänst fortsätter att bredda utvecklingsmöjligheterna inom koncernen.

Skatteverkets nya momsregler

Från den 1 juli 2019 kommer konsulttjänster inom tandvården att beläggas med 25 procents moms.

Praktikertjänst kommenterar regeringens förslag till nya 3:12-regler

Regeringen har presenterat sitt förslag till ändringar i 3:12-reglerna riktat mot delägare i fåmansbolag. Regeringen backar från de mest utskällda delarna och har mildrat förslaget på flera punkter. Men Praktikertjänst noterar fortfarande negativa konsekvenser för koncernen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.