Artiklar taggade med Smärtstillande preparat

Risker med användning av Ibuprofen vid Covid-19 infektion

Inom odontologin, och bland allmänheten, är smärtstillande preparat i form av Ibuprofen (NSAID-preparat) mycket vanligt förekommande.
Några studier, som varnat för behandling av coronasjuka patienter med dessa preparat, har väckt mycket uppmärksamhet och gett upphov till osäkerhet vid användningen. Forskarna anför hypotesen, att preparaten skulle kunna medföra försvårad andning för coronasjuka patienter och därmed allvarligt försämra sjukdomstillståndet.