Artiklar taggade med statistik/rapport

Andelen vuxna som besöker tandvården minskar

Andelen vuxna, 23 år eller äldre, som besöker tandvården regelbundet minskar. I synnerhet i åldersgruppen 35-49 år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar också att andelen som behandlas förebyggande för förhöjd risk för karies har minskat betydligt.

Är tandvården rätt dimensionerad för framtida behov?

Sveriges befolkning ökar kraftigt. Enligt ny statistik från SCB väntas befolkningen öka till 10 miljoner 2017 och 11 miljoner 2024. Frågan är om det kommer att behövas fler tandläkare och annan tandvårdspersonal för att möta den snabba ökningen. Eller kommer teknik och bättre tandstatus hos befolkningen i stort att balansera ut det ökade behovet av tandvård hos nya och allt äldre svenskar?