Artiklar taggade med Strålsäkerhet

Tandläkare i Enköping döms till nya böter för Brott mot strålskyddslagen

Åklagarkammaren i Uppsala har dömt ett tandläkarföretag i Enköping till 10 000 kr i företagsböter för Brott mot strålskyddslagen. Företaget har utan tillstånd bedrivit verksamhet med joniserande strålning, meddelar åklagaren i strafföreläggandet.

Störst risk för cancer bland jurister, tandläkare och läkare

Människor som jobbar som jurister, tandläkare och läkare har högst risk att utveckla basalcellscancer (BCC) i huden. Deras yrken har relativt hög socioekonomisk status och de vistas inte i solen på arbetstid. Troligtvis beror den ökade risken på den stötvisa, intensiva solningen på blek hud som sker på fritiden.

Nya regler för tandläkare med röntgenutrustning

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Tandläkare med röntgenutrustning där bildmottagaren placeras inuti munnen behöver numera anmäla sin utrustning. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

Tandläkare måste skrota utrustning eller betala 100.000 kr i vite

Två tandläkarmottagningar har fått föreläggande om att skrota sin panoramaröntgenutrustning eftersom de saknar tillstånd att använda den. Föreläggandet är förenat med ett vite på 100 000 kronor som de kommer att krävas på om de inte lämnar intyg till myndigheten om att utrustningen skrotats.

DosReg ger sjukvården och tandvården verktyg att minska onödiga stråldoser

SSM har infört en ny inrapporteringsväg för dosuppgifter som även berör drygt 150 verksamheter inom tandvård som använder CBCT-utrustningar.
Inrapporteringen av dosuppgifter är obligatorisk.

TrollDental bakom föreläsningar om strålsäkerhet och röntgenhygien på universitet i Arabemiraten

Att använda hållare och hygienskydd vid röntgentagning är långt ifrån rutin i alla länder. Intresset var därför stort när tandläkare Mats Norman, uppfinnaren av Trollbyte sensorhållare, föreläste om strålskydd vid två universitet i Förenade Arabemiraten.

Särskild tillsyn av Praktikertjänst AB upphävs

Praktikertjänst AB har rättat till bristerna i sin verksamhet så Strålsäkerhetsmyndigheten behöver inte längre utöva särskild tillsyn av bolaget. Det var på grund av upprepade brister gällande tillståndsplikt för panoramaröntgen-undersökningar som Praktikertjänst AB sattes under särskild tillsyn 2013.