Artiklar taggade med Strålsäkerhet

DosReg ger sjukvården och tandvården verktyg att minska onödiga stråldoser

SSM har infört en ny inrapporteringsväg för dosuppgifter som även berör drygt 150 verksamheter inom tandvård som använder CBCT-utrustningar.
Inrapporteringen av dosuppgifter är obligatorisk.

TrollDental bakom föreläsningar om strålsäkerhet och röntgenhygien på universitet i Arabemiraten

Att använda hållare och hygienskydd vid röntgentagning är långt ifrån rutin i alla länder. Intresset var därför stort när tandläkare Mats Norman, uppfinnaren av Trollbyte sensorhållare, föreläste om strålskydd vid två universitet i Förenade Arabemiraten.

Särskild tillsyn av Praktikertjänst AB upphävs

Praktikertjänst AB har rättat till bristerna i sin verksamhet så Strålsäkerhetsmyndigheten behöver inte längre utöva särskild tillsyn av bolaget. Det var på grund av upprepade brister gällande tillståndsplikt för panoramaröntgen-undersökningar som Praktikertjänst AB sattes under särskild tillsyn 2013.