Artiklar taggade med Svenskt Kvalitetsindex

Svenskarna fortsatt mycket nöjda med tandvården

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med med tandvården visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning. Folktandvården har förbättrat sig efter de senaste årens negativa trend, medan den privata tandvården backar något. Det gör att gapet mellan privat och offentlig tandvård minskar i årets mätning.

SKI – Gapet ökar mellan privat och offentlig tandvård

Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden Svenskt Kvalitetsindex undersöker och så är det också i årets mätning. Men vi ser också att gapet mellan aktörerna fortsätter att öka. Privattandvården ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare år, men för Folktandvården noteras en fortsatt nedgång.

Tandvården bäst igen!

- Tandvården har sedan många år haft de nöjdaste kunderna inom de områden som Svenskt Kvalitetsindex undersöker, även jämfört med branscher som energi, bank och telekom. Även om nöjdheten totalt sett inom tandvård minskar något i år, vilket spåras till att Folktandvården får lägre betyg än tidigare år, så är det inte någon annan bransch som slår tandvården på fingrarna.