Artiklar taggade med Systematisk översikt

Orsakar zirkoniakronor ökat slitage på motstående emalj?

En omfattande systematisk översikt av in vivo och in vitro studier har analyserat omfattningen av slitage vid rehabilitering av ocklusalytor med zirkonia.

Zirkonia med täckkeram, ett kliniskt problem?

I en systematisk översikt baserad på 54 kliniska studier visar författarna, att förlust av den täckande keramen på zirkonia är fyra gånger vanligare än retentionsförlust. I de flesta fall inträffade chipfrakturer varav många kunde repareras kliniskt.