Artiklar taggade med Tanderosion

Emaljerosion av sursött smågodis och sportdryck

Upplösning av emaljen, erosion, kan ske om pH-värde understiger 4,5. I en norsk studie analyserades 24 olika produkter med avseende på pH och buffringskapacitet. Arton av dessa produkter hade ett pH-värde under 4,5!

Uppfattningar om och behandling av dental erosion

Förlust av tandsubstans orsakad av mat och dryck är ett inte helt ovanligt problem bland ungdomar i dag, och problematiskt många gånger att kliniskt behandla. Det är därför viktigt med information till riskgrupperna, så att de blir medvetna om riskerna och hur de kan minimeras.

Webbsida om tanderosion

En ny webbsida har lanserats i England, helt tillägnad problemet tanderosion. Sidan är tänkt att vara utbildningsresurs åt tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor för att bättre kunna vägleda sina patienter.

Se upp med fruktjuice och sportdrycker – frätskador ny folksjukdom

I ett experiment som Svenska Dagbladets genomfört tillsammans med forskare på Karolinska institutet syntes svåra frätskador på tänder som legat i juice och söta drycker redan efter tio dagar.