Artiklar taggade med Tandhygienist

Upprördhet över att rektor på eget bevåg fattade beslut om nedläggning av vårdutbildningar i Karlstad

UTBILDNING: Beslutet att bl a lägga ner tandhygienistutbildningen vid Karlstads universitet har lett till stor upprördhet. Stängningen innebär att bortåt en fjärdedel av landets utbildningskapacitet för tandhygienister försvinner.

Viktigt med munhälsa och tandvård för dementa

Dental24: Flexibilitet, god tidsmarginal och gott bemötande anpassat till patientens diagnos var några av tandhygienist Karin Altersveds värdefulla råd på Alzheimerdagen i Lidköping.

Regeringen får tänka om kring 3-årig obligatorisk utbildning av tandhygienisterna

En nästan enig uppfattning i riksdagen är att det behövs ett 3:e obligatoriskt år av tandhygienistutbildningen. Den 17 december tas det slutgiltiga beslutet.

Tandhygienister i egen regi

  Tandhygienist24: Av Sveriges ca 4 000 verksamma tandhygienister arbetar endast ca 250 som egenföretagare. Sveriges TandhygienistFöretagare organiserar ca 135 av dessa. Det skulle kunna vara många fler.

Alla övriga nordiska länder har redan sagt Ja

Tandhygienistutbildningen har varit föremål för ett antal utredningar och utvärderingar som visat att en tvåårig utbildning ger dåliga förutsättningar att nå såväl examensordningens mål som den kompetensnivå som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister.

Förlängning av tandhygienistutbildningen tas upp i riksdagen

En rad motioner strömmar nu in till riksdagen till stöd för förslaget att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre år. Regeringen har tidigare avvisat förslaget om en förlängning.

Philips tandvårdsstipendium ”Tandvård för äldre” 2013/2014

Philips Oral Healthcare instiftar ett stipendium för tandhygienister inom tandvård med fokus på äldre patienters behov av en god munhälsa.

Flera nya tandhygienister som utmärker sig!

TePe delar årligen ut stipendium tillsammans med Tandhygienistföreningen till en tandhygienist på varje lärosäte i termin 6 som har gjort något extra.

Tvångsförflyttad tandhygienist sparkas

En tandhygienist i Jönköping tvångsförflyttades och hade därmed i praktiken inte någon möjlighet att fullfölja sina forskarstudier. Nu får hon sparken för arbetsvägran.

Stort intresse för tandhygienistyrket bland sökande till högskolan

Totalt har drygt 380.000 personer sökt till högskolan inför höstterminen 2013, visar Universitetskanslersämbetet sammanställning. Det är en rekordsiffra och en ökning med nästan sju procent jämfört med förra höstterminen. Störst ökning har utbildningarna till arbetsterapeut och lärare med 40 respektive 20 procent följda av bl.a. tandhygienist 16 procent och tandläkare 7 procent.

Så effektiv är interdentalborsten – konklusioner från studier

Att interdentalborstar är ett effektivt hjälpmedel för interdental rengöring är välkänt, både från klinisk erfarenhet och vetenskapliga studier.

Välbesökt och uppskattat Öppet hus på Högskolan i Kristianstad

Öppet hus på Högskolan Kristianstad blev en succé, uppskattad av såväl besökare från när och fjärran som tandhygieniststudenter och lärare.

Hanna tvångsförflyttas – fyra års studier i sjön

Tandhygienisten Hanna Olsson känner sig tvingad att avsluta sina studier sedan hon blivit tvångsförflyttad på grund av arbetsbrist. Landstinget tvångsförflyttar tandhygienisten Hanna Olson vid Ryhov i Jönköping till folktandvården i Värnamo. Därmed måste hon avbryta fyra års forskningsförberedande studier.

Du kan förebygga tandskador vid oral piercing

Tandskador orsakade av orala piercings är en allt vanligare syn på tandvårdsklinikerna. Den danska tandhygienistföreningen har utarbetat råd om hur man kan vägleda patienter med orala piercings att förebygga, ibland, bestående tandskador.

Introduktionskurs laser/ Workshop Speciellt för tandhygienister, Stockholm

Ny Effektiv Bakteriebehandling, EmunDo PDT

Fortsatt brist på yrkeserfarna tandhygienister

SCB Arbetskraftsbarometern 2012 Arbetsgivarna har i flera år uppgett att det råder brist på yrkeserfarna arbetssökande med tandhygienistutbildning, och så även i årets Arbetskraftsbarometer. Det råder en mer balanserad tillgång på nyutexaminerade med denna utbildningsbakgrund. Framför allt på tre års sikt gör arbetsgivarna bedömningen att antalet anställda med tandhygienistutbildning kommer att öka.

Tandhygienist idag och i framtiden Tandhygienstens framtid som munhälsocoach

Från Riksstämman 2012: På Riksstämmans seminarier diskuterades tandhygienisternas roll inom tandvården men också vikten av att låta yrkeskåren arbeta betydligt bredare med hälsofrågor för att stötta patienterna i deras vårdval.

Webbradio: ”Som tandhygienist är det fullt fokus på tänder”

Myrna Henriksson: "Som tandhygienist är det fullt fokus på tänder" Myrna tycker om att vara ute och gå eller cykla och när hon inte gör det tar hon hand om barnens hundar.

SACO rapport: Balans till viss brist på tillgång av tandhygienister

För tandhygienister väntas den balans som råder på arbetsmarknaden bestå även om fem år. En viss risk för brist på erfarna tandhygienister kan uppstå på grund av ökat behov från samhället på hälsoinriktade och förebyggande tandvårdinsatser samt pensionsavgångar.

STHF kommenterar Jan Björklunds svar om förlängning av tandhygienistutbildningen

"–STHF ser det som mycket märkligt att frågan behöver utredas ytterligare. Som ministern själv säger så har det i flera sammanhang konstaterats att tandhygienistutbildningen behöver förstärkas", säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening.

Förlängning av tandhygienistutbildningen?

Skriftlig fråga av Eva Olofsson (V) Till utbildningsminister Jan Björklund (FP) Tandhygienistutbildningen har varit föremål för ett antal utredningar och utvärderingar som visat att en tvåårig utbildning ger dåliga förutsättningar att nå såväl examensordningens mål som den kompetensnivå som beskrivs i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för tandhygienister.