Artiklar taggade med Tandläkare

Värdefull verksamhet för nya tandläkare

JOBB: Folktandvården Skellefteå är först i länet med trainee-verksamhet för nya tandläkare. En dag i veckan samlas de för att arbeta tillsammans, få stöd av handledare och ta del av fördjupade teoripass. Något som både bidrar till både trygghet och snabb utveckling.

NIOM: Stora brister både för importerade och norskproducerade kronor

STUDIE: Tandtekniska arbeten bestående av 24 utländska och 18 norskproducerade tandkronor undersöktes för att ta reda på om de uppfyller kraven i det Medicintekniska direktivet (93/42 / EEG). Överensstämmelse mellan beställd och levererad legeringssammansättning, innehåll av toxiska ämnen (Ni, Cd och Be) och uppfyllelse av det tidigare nämnda direktivet undersöktes.

Unik utvecklingsklinik vid Folktandvården Västra Götaland

Dental24: Folktandvården i Västra Götaland har skapat en unik testmiljö för framtidens tandvård. Den nya utvecklingskliniken är integrerad med en nybyggd folktandvårdsklinik och ligger i en av de mest expansiva stadsdelarna i Göteborg.

Chairside scanning lika självklart som mobiltelefon och dator

Dental24: Tandläkare Axel Schroeder vid Folktandvården Färgelanda har stor erfarenhet av chairside scanning. Han menar att digitala intraorala avtryck idag borde vara lika självklara som mobiltelefoner och datorer med tanke på påvisad hög precision och patientkomfort.  

Hur planerar vi inför framtidens implantatbehandling?

Tandläkare24: Tandläkare Lennart Dageborn, certifierad EAO medlem, sammanfattar innehållet från den 22:a EAO (European Association for Osseointegration) kongressen som hölls i Dublin 17-19 oktober 2013.  

Läkemedelsverket: Tillverkaransvaret hos tandläkaren för chairside CAD/CAM-teknik

Tandläkare24: CAD/CAM har blivit allt vanligare inom odontologin. Tekniken används främst på tandtekniska laboratorier men också på tandläkarklinikerna med s.k. chairside CAD/CAM. Tandläkarnas tillverkning av tandkronor och broar har aktualiserat frågan om ansvaret för slutprodukten.

Val av ny ordförande i Tandläkarförbundet

Efter fyra år som förbundsordförande lämnar Gunilla Klingberg sitt uppdrag vid årsskiftet. Hon lämnar uppdraget tidigare än planerat och vid förbundsmötet i december ska man därför göra ett fyllnadsval på ordförandeposten.

Nya medlemssiffror från SACO och Sveriges Tandläkarförbund

SACO:s statistik från halvårsskiftet 2013 visar att 7 283 tandläkare numera är medlemmar i SACO och Sveriges Tandläkarförbund jämfört med 8 696 för två år sedan. Det är en minskning med 1 413 (-19%) på två år men 411 medlemmar fler än förra året.

Tandläkare spar tid med ny behandlingsmetod mot karies

Nya Carisolv sparar tandsubstans för patienten och kan spara tid för tandläkaren.

Investerar svenska tandläkare tillräckligt i ny teknik?

Trots den dominans av digitaliserade tandkonstruktioner som möter besökaren på de stora dentalmässorna idag är det fortfarande få tandläkare i Sverige som har investerat i den nya tekniken. Det finns redan en uppsjö intraorala scanners på marknaden men i och med att färgscannern nu introducerats är det många som tror att genombrottet närmar sig. Parallellt breder digitaliseringen ut sig på allt fler områden i samhället och det kan också komma att påskynda tandläkarnas omställning till den nya tekniken.

Tandläkare 3:je mest sökta tjänsten på eniro.se

Tandläkare ligger på tredje plats på Eniros topplista i april över de mest sökta sidorna endast slagna av Restaurang och Bilprovning.

Tandläkare – inget för individualister

Att bedriva tandvård är knappast något enmansjobb. Bara att följa med i den snabba teknikutvecklingen kan vara en utmaning, utöver allt annat som en tandläkare behöver hålla sig uppdaterad på.

Arbete i samklang med patienterna

Tandläkare Martha Wedenmark och hennes personal arbetar numera med en helhetssyn på patienten. Läs Marthas berättelse om hur ständigt lärande tagit hennes arbete till en högre och mer stimulerande nivå. Genom kurserna på BD Seminars/Dawson Academy har hon också fått ett värdefullt kollegialt utbyte med andra tandläkare i Västsverige och övriga Europa.

Många använder panoramaröntgen utan tillstånd

Den 12 december 2012 planerade Strålsäkerhetsmyndigheten att omhänderta en röntgenutrustning från en tandläkarmottagning i södra Sverige. Men när myndigheten kom till tandläkarmottagningen var utrustningen redan demonterad.

Tandläkarförbundets nya styrelse 2013-2015

Ordinarie ledarmöter: Gunilla Klingberg, ordförande – omval. Annika Björkner, vice ordförande – nyval. Louise Ericson, ledamot – omval. Peter Schulz, ledamot - nyval. Susanne Smedberg, ledamot – nyval. Stein Björkman, ledamot - omval. Kenth Nilsson, ledamot – omval. Hans Göransson, ledamot – omval.

Fortsatt brist på yrkeserfarna med tandläkarutbildning

SCB Arbetskraftsbarometern 2012: En majoritet av arbetsgivarna uppger att det är fortsatt brist på arbetssökande tandläkarutbildade med yrkeserfarenhet. Vad gäller tillgången på nyutexaminerade är bilden mer splittrad och det sammanvägda resultatet tyder på balans med viss antydan till brist. På såväl ett som tre års sikt ser arbetsgivarna ett oförändrat rekryteringsbehov av tandläkarutbildade.

Nybildad förening för tandläkare med egen verksamhet

Drygt 1450 tandläkare med enskild verksamhet har bildat en förening med namnet Tandläkare - Egen Verksamhet (TEV). Föreningen ansöker nu om att bli en riksförening inom Sveriges Tandläkarförbund.

SACO rapport: Framtida brist på tandläkare

Tandläkare har idag mycket goda möjligheter att få jobb men inom fem år kan brist uppstå främst beroende på hög medelålder bland både allmäntandläkare (ca 40 % var 2009 över 55 år) och specialisttandläkare (ca 55 % var 2009 över 55 år).

De viktigaste ändringarna i tandvårdsstödet

Här finner du en sammanfattning av de viktigaste ändringarna i tandvårdsstödet kod för kod.  

Shahla valde glesbygd

Landstinget har ibland svårt att finna den personal de önskar, men när det gäller tandläkarsituationen i Idre och Särna så har landstinget lyckats med sin rekrytering. – Jag trivs jättebra här även om det är en lång resa för att ta sig hit, säger Shahla Torkaman, som sedan en månad är vikarierande verksamhetschef i Särna och Idre.