Artiklar taggade med tandvårdsbidrag

Höga priser motverkar tandvårdens högkostnadsskydd

Vårdgivarnas priser var i princip alltid högre än referenspriserna. De privata vårdgivarnas priser låg 11 procent över referenspriserna, jämfört med Folktandvårdens priser som var 5 procent högre.

Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen vill kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas nu på remiss i syfte att regeringen inom kort ska kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Dubbelt bidrag gav små effekter på antalet besök

Fördubblingen av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), som infördes förra året, ledde till en liten ökning i besöksfrekvens bland de som är 75 år och äldre. Det har dock inte gjort att personer i andra åldersgrupper besökt tandvården oftare. Det framgår av en rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tagit fram.

Avgiftsfri tandvård till 23 år

Från den 1 januari 2019 blir tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder. Regeringen har därför beslutat att justera åldersgränsen för det förhöjda allmänna statliga tandvårdsstödet.

Förbättring i Tandvårdsportalen

Från den 24 maj 2018 kommer du som tandläkare att kunna se i Tandvårdsportalen från vilket datum som din patient blev registrerad som försäkrad hos Försäkringskassan. Det blir därmed enklare för dig som vårdgivare att veta om patienten vid besökstillfället har rätt, eller inte, till allmänt tandvårdsbidrag (ATB), och särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Det allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen beslutade den 14 december att höja det allmänna tandvårdsbidraget. Tidigare har riksdagen också beslutat att höja åldersgränsen för kostnadsfri tandvård till 22 år.