Artiklar taggade med Tandvårdsstöd

Ny förordning ska hjälpa patienter som inte kunnat besöka tandvården till följd av covid-19

Regeringen har beslutat att patienter som inte kunnat gå till tandläkaren under coronapandemin ska kompenseras genom en anpassning av det statliga tandvårdsstödet. Dessa patienter får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020, och som är lika lång som den tid man gått miste om.

Ändring i tandvårdsstödet för att kompensera för utebliven subvention inom högkostnadsskyddet

För att stödja de patienter som inte kan gå till tandläkaren under coronapandemin – framför allt de som är över 70 år, i riskgrupp eller nekade vård på grund av nedstängda mottagningar – föreslås nu en särskild beräkning av tandvårdsersättningen. Förslaget innebär att patienten får en ny ersättningsperiod som börjar den 1 september 2020 och som är lika lång som den tid man gått miste om.

Förslag om särskild beräkning av tandvårdsersättning pga covid-19

Förslaget innebär att regeringen kan ta fram särskilda bestämmelser om beräkning av tandvårdsersättning. Syftet är att tillfälligt kompensera patienter som riskerar att gå miste om subventioner inom det statliga tandvårdsstödet, eftersom planerad tandvård, på grund av sjukdomen covid-19, inte kan slutföras under pågående ersättningsperiod.

Ändringar i tandvårdsstödet fr.o.m. 15:e januari 2020

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Avgiftsfri tandvård upp till 23 år

Från den 1 januari 2019 blir tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder. Regeringen har därför beslutat att justera åldersgränsen för det förhöjda allmänna statliga tandvårdsstödet.

Varannan svensk använde inte tandvårdsbidraget 2017

Den 15 april 2018 fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget till 300 resp 600 kr beroende på ålder. Under 2017 var det bara hälften av invånarna i Sverige som utnyttjade tandvårdsbidraget. Det tyder på att stora grupper inte kände till stödet eller ansåg att det inte räckte till.

Ändringar i tandvårdsstödet

Den 15 januari 2018 inför TLV ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd i tandvårdsstödet.

Ändringar i tandvårdsstödet

Ändringarna gäller bl a tandvårdsstöd för patienter med stora behov och förenklade regler för rehabiliterande behandling. Nytt är också att skälen och undersökningsfynden för annan undersökning än basundersökning ska noteras i patientjournalen för att tandvårdsersättning ska utgå.

Förbättrat tandvårdsstöd för patienter med stora behov

TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet, bl a benuppbyggnad. Ändringarna träder i kraft 15 januari 2017.

Få ändringar i tandvårdsstödet 2016

Den 15 januari 2016 inför TLV ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.