Artiklar taggade med Tandvårdsstöd

Ändringar i tandvårdsstödet fr.o.m. 15:e januari 2020

Från och med den 15 januari 2020 införs ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.

Avgiftsfri tandvård upp till 23 år

Från den 1 januari 2019 blir tandvården avgiftsfri för alla upp till 23 års ålder. Regeringen har därför beslutat att justera åldersgränsen för det förhöjda allmänna statliga tandvårdsstödet.

Varannan svensk använde inte tandvårdsbidraget 2017

Den 15 april 2018 fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget till 300 resp 600 kr beroende på ålder. Under 2017 var det bara hälften av invånarna i Sverige som utnyttjade tandvårdsbidraget. Det tyder på att stora grupper inte kände till stödet eller ansåg att det inte räckte till.

Ändringar i tandvårdsstödet

Den 15 januari 2018 inför TLV ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd i tandvårdsstödet.

Ändringar i tandvårdsstödet

Ändringarna gäller bl a tandvårdsstöd för patienter med stora behov och förenklade regler för rehabiliterande behandling. Nytt är också att skälen och undersökningsfynden för annan undersökning än basundersökning ska noteras i patientjournalen för att tandvårdsersättning ska utgå.

Förbättrat tandvårdsstöd för patienter med stora behov

TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet, bl a benuppbyggnad. Ändringarna träder i kraft 15 januari 2017.

Få ändringar i tandvårdsstödet 2016

Den 15 januari 2016 inför TLV ett mindre antal ändringar i ersättningsregler, åtgärdslista och allmänna råd för att ytterligare förbättra, förtydliga och förenkla regelverket.