Artiklar taggade med TANDVÅRDSSTÖDET

Ovanligt med felaktiga utbetalningar inom tandvården

Felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet är ovanliga. De är ungefär på samma nivå som andelen felaktiga utbetalningar inom övriga socialförsäkringar. Detta trots att staten överlåtit administrationen av tandvårdsstödet till branschen.

Förslag på ändringar i tandvårdsstödet 2022

TLV har fortsatt att utreda förslag och inkomna synpunkter för att förbättra och förtydliga regelverket för det statliga tandvårdsstödet.

Ny föreskrift om statligt tandvårdsstöd för 2020

Nu är den nya föreskriften om statligt tandvårdsstöd som träder ikraft den 15 januari 2020 klar.

TLV föreslår förbättringar i tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) föreslår bland annat nya åtgärder i stället för dagens åtgärder för kirurgisk behandling av tandlossning och inflammation kring implantat. De nya åtgärderna följer dagens behandlingsprinciper bättre för dessa sjukdomar.

Ändringar i tandvårdsstödet fr.o.m. 15 januari 2019

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare förbättra regelverket.

Stora skillnader i tandvårdsstödet – regelverk behöver ses över

Det finns stora variationer mellan landstingen i hur många personer som tar del av de tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen. Regelverket är otydligt vilket försvårar möjligheterna att göra likvärdiga bedömningar, visar en utvärdering. Socialstyrelsen anser att tandvårdsförordningen behöver en översyn och omfattande revidering.

Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

I promemorian föreslås ändringar i förordningen om statligt tandvårdsstöd. Bland annat föreslås att Försäkringskassan får besluta att en anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra. Detta om en vårdgivare allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i bland annat lagen om statligt tandvårdsstöd och som avser vårdgivarens skyldigheter eller förutsättningar för ersättning.

Utför tandläkare onödigt omfattande och dyra behandlingar?

Enligt Riksrevisionen överutnyttjas stödet till följd av tandläkares överbehandling. Riksrevisionen rekommenderar därför förbättrade kontroller och förstärkta sanktioner. I ett bemötande framhåller Privattandläkarna att slutsatserna är missvisande eftersom ett antal grundantaganden i rapporten är felaktiga.

Fusk, ”fake news” eller bara dålig koll?

Tandvården anklagas åter av Försäkringskassan för fusk med tandvårds ersättningen. I SVT;s Morgonstudion den 31 augusti uppges att ”Fusk och slarv bland tandläkare kostar nästan 200 miljoner kronor” och ”I princip riskfritt att fuska när kontroll och återkrav minskat de senaste åren”.

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli träder en förordningsändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att även personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år.

Skärpta sanktionsmöjligheter mot tandläkare och tandhygienister som fuskar med tandvårdsstödet

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att Försäkringskassan ska ges förstärkta möjligheter att ingripa mot tandläkare och tandhygienister som inte följer lagen.

Felaktiga utbetalningar för åtgärd 607

Den 1 september 2014 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV att införa en ny åtgärd, åtgärd 607. Åtgärden avser bettslipning för ocklusal stabilisering. Försäkringskassan har utfört kontroller för att se om rätt ersättning har betalats ut för åtgärden.

Kunskapsstöd för regler kring tandvårdsstödet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit fram ett webbaserat kunskapsstöd, KUSP, som gör det enklare för dig som arbetar i tandvården att ta reda på vilka regler som gäller i tandvårdsstödet för olika behandlingar.