Artiklar taggade med TANDVÅRDSUTREDNING

Nytt jämlikt tandvårdsstöd – mer likt hälso- och sjukvårdens system?

1 mars presenteras regeringens stora utredning om jämlik tandhälsa. Utredningen – som fått två tilläggsdirektiv - skulle egentligen presenterats för över ett år sedan. Slutsatserna förväntas reformera det statliga tandvårdsstödet.

Översyn av tandvårdens högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

Tandvårdsutredningen senareläggs

Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningen försenas därmed med ett år. Hela utredningens arbete ska nu redovisas senast den 1 mars 2021.

Möt tandvårdsutredaren Veronica Palm på Swedental och Odontologisk Riksstämma

– Att gå till tandläkaren är dyrt, inte bara för människor med små marginaler. Och det är svårt att förstå vad man ska betala.
Det säger Veronica Palm, som utreder hur tandhälsan ska bli jämlik. En ovanlig utredning, där många får komma till tals.

Privattandläkarna kommenterar ny tandvårdsutredning

Med anledning av regeringens beslut om ny tandvårdsutredning kommenterar Privattandläkarna att det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård, trots behov.

Veronica Palm utredare av nytt tandvårdssystem

Veronica Palm får regeringens uppdrag att leda utredningen om Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Utredningen ska titta på hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen.

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning

Regeringen utreder förutsättningarna för utökade kontroll- och sanktionsmöjligheter inom tandvården. I det arbetet bör regeringen ha som utgångspunkt att lika villkor, tillsyn och uppföljning ska gälla för alla som bedriver tandvård, oavsett driftsform. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig och anser inte att något tillkännagivande behövs.

Yttranden kring betänkandet om tandvårdsstöd

Betänkandet om tandvårdsstöd är väl genomarbetat med bra synpunkter och förslag till förbättringar, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Patientens ställning ska stärkas med obligatorisk prisjämförelsetjänst

Det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Det föreslås i det betänkande om tandvårdsstödet som den 31 augusti lämnades till regeringen.