Artiklar taggade med TANDVÅRDSUTREDNING

Remissvar på Tandvårdsutredningen – kända motsättningar, men idel beröm

Det är i varje fall inget slarvjobb! Om det finns någon konsensus i remisserna till den stora Tandvårdsutredningen, så är det respekten för ett grundligt utfört arbete. De flesta remittenter stöder också de grundläggande förslagen i utredningen.

Remissrundan avslutad – hur blir propositionen?

Remissrundan till den stora Tandvårdsutredningen avslutades idag 1 september. Av de över 150 remissinstanserna valde flera att inte göra sin röst hörd.

Bra utredning, men hur ser tandhälsan ut i Sverige om tio år?

På det stora hela är ”När behovet får styra" en väl utförd utredning. Utredarna har gjort ett mycket bra grundarbete. Men på vilken tandhälsogrund skall egentligen tandvården utformas, frågar sig Praktikertjänsts kvalitetsansvarige tandläkare Anders Jonsson.

Debatt: Tandläkarbristen i glesbygden bagatelliseras i ny utredning

Nyligen överlämnades utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” till regeringen. Utredningens förslag kan uppfattas som en förenkling i syfte att nå den del av befolkningen som tandvården inte når i dag.

Debattinlägg: Jämlikare Tandhälsa – ny tandvårdsutredning

Hur blev det då, vad föreslås? Det kan vara värt att syna. För det första var det ett omöjligt uppdrag. Att med befintliga offentliga tandvårdsresurser, uppnå ett ¨drömmål¨ om jämlikhet i att ha lika bra tandstatus i hela den svenska befolkningen! Det borde en erfaren politiker som Veronica Palm (s) ha tackat nej till.

VGR välkomnar tandvårdsutredningen men saknar bemanning

På VGR:s tandvårdsstyrelses möte den 24 mars var den statliga tandvårdsutredningen ”När behovet får styra – Ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” uppe på agendan. I princip är man positiv till utredningens förslag till en mer jämlik och effektivare tandvård. Dock anser man att utredningen behöver kompletteras med säkerställd försörjning av tandvårdspersonal.

Utredningen om jämlik tandhälsa överlämnade betänkande

Måndagen den 1 mars mottog socialminister Lena Hallengren betänkandet ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” (SOU 2021:8). Betänkandet innehåller förslag på hur tandvårdssystemet kan förändras för att bli mer jämlikt, resurseffektivt samt gynna regelbunden och förebyggande tandvård.

Privattandläkarnas förslag på jämlik tandhälsa

Med anledning av att tandvårdsutredningen i dag lämnas över till regeringen vill Privattandläkarna framhålla att det statliga tandvårdsstödet (från 2008) fungerar mycket bra. Tandhälsan har kontinuerligt förbättrats sedan införandet. Andelen personer som, trots behov, avstår tandvård minskar stadigt. Tandvården är också år efter år den mest uppskattade samhällstjänsten.

Nytt jämlikt tandvårdsstöd – mer likt hälso- och sjukvårdens system?

1 mars presenteras regeringens stora utredning om jämlik tandhälsa. Utredningen – som fått två tilläggsdirektiv - skulle egentligen presenterats för över ett år sedan. Slutsatserna förväntas reformera det statliga tandvårdsstödet.

Översyn av tandvårdens högkostnadsskydd för att uppnå en mer jämlik tandhälsa

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd. Syftet är att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa.

Tandvårdsutredningen senareläggs

Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med särskilda behov av tandvårdsinsatser. Utredningen försenas därmed med ett år. Hela utredningens arbete ska nu redovisas senast den 1 mars 2021.

Möt tandvårdsutredaren Veronica Palm på Swedental och Odontologisk Riksstämma

– Att gå till tandläkaren är dyrt, inte bara för människor med små marginaler. Och det är svårt att förstå vad man ska betala.
Det säger Veronica Palm, som utreder hur tandhälsan ska bli jämlik. En ovanlig utredning, där många får komma till tals.

Privattandläkarna kommenterar ny tandvårdsutredning

Med anledning av regeringens beslut om ny tandvårdsutredning kommenterar Privattandläkarna att det är ungefär lika många som avstår från övrig hälso- och sjukvård, trots behov.

Veronica Palm utredare av nytt tandvårdssystem

Veronica Palm får regeringens uppdrag att leda utredningen om Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa. Utredningen ska titta på hur man kan minska skillnaderna i tandhälsa hos befolkningen.

Regeringen bör arbeta för lika villkor och tillsyn inom tandvården i pågående utredning

Regeringen utreder förutsättningarna för utökade kontroll- och sanktionsmöjligheter inom tandvården. I det arbetet bör regeringen ha som utgångspunkt att lika villkor, tillsyn och uppföljning ska gälla för alla som bedriver tandvård, oavsett driftsform. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig och anser inte att något tillkännagivande behövs.

Yttranden kring betänkandet om tandvårdsstöd

Betänkandet om tandvårdsstöd är väl genomarbetat med bra synpunkter och förslag till förbättringar, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Patientens ställning ska stärkas med obligatorisk prisjämförelsetjänst

Det ska bli lättare att jämföra pris och kvalitet i tandvården. Det föreslås i det betänkande om tandvårdsstödet som den 31 augusti lämnades till regeringen.