Artiklar taggade med Undersökning

Vikingarnas tandstatus

En forskare vid NIOM, Professor emeritus Sigfus Thor Eliasson, har tillsammans med en isländsk kollega undersökt kranier från 66 begravda vikingar funna under aska efter vulkanen Heklas utbrott 1104. De ger också en översikt av den litteratur som beskriver historiska, epidemiologiska och etnologiska data för tiden, delvis med odontologisk inriktning.

Delade meningar om delad information

Närmare hälften av invånarna är beredda att dela med sig digitalt av privat information, om det förbättrar olika välfärdstjänster. Det visar en ny attitydundersökning om digital integritet.

Ny undersökning – möjlighet att påverka arbetet viktigt för tandläkarstudenter

Trygghet, utveckling, gemenskap och möjlighet att påverka. Det är nyckelfaktorer för tandläkarstudenter när de väljer arbetsgivare, enligt en undersökning som Ipsos genomfört på uppdrag av Praktikertjänst. Var tredje student ser möjligheten till delägarskap som viktigt.

Positiv uppfattning om privata företag inom tandvården

Enligt Ipsos väljarundrsökning (okt 2016) är medborgarna betydligt mer negativa till privata företags roll och påverkan inom skolan jämfört med inom vården.

Ökad kunskap om koppling mellan munhälsa och allmänhälsa

Årets Munhälsobarometer med 1000 slumpvis utvalda svenskar mellan 18 och 65 år visar att eltandborstanvändare är mer medvetna om kopplingen mellan munhälsa och allmänhälsa. Studien om svenskarnas munhälsovanor gör av Philips tillsammans TSN Sifo.