Artiklar taggade med Upphandling

Nya moderna utrustningar till Karolinska Institutet

KI köper 94 utrustningar av Sirona och DAB Dental som kommer att installeras under sommaren.

Stränga krav på anbudshandlingar vid samarbete med andra företag

Västerbottens Läns Landsting har genomfört en upphandling av tandtekniska tjänster som överklagades. Förvaltningsrättens dom meddelades den 29 december 2015 och innebär att anbudsgivare får åberopa annat företags kapacitet, om man samtidigt kan visa att man verkligen förfogar över nödvändiga resurser hos det företaget.