Artiklar taggade med Upphandling

Praktikertjänst väljer fyra leverantörer inom tandteknik

Praktikertjänsts upphandling av svensktillverkad tandteknik är klar och bolaget avser att teckna avtal med fyra olika fullservicelabb – Tandia, Tumba Dental, Dentnet och Westdent. Upphandlingen – med ett årligt värde på cirka 450 miljoner kronor – innebär besparingar på omkring 50 procent jämfört med tidigare avtal för en majoritet av bolagets mottagningar.

Nya moderna utrustningar till Karolinska Institutet

KI köper 94 utrustningar av Sirona och DAB Dental som kommer att installeras under sommaren.

Stränga krav på anbudshandlingar vid samarbete med andra företag

Västerbottens Läns Landsting har genomfört en upphandling av tandtekniska tjänster som överklagades. Förvaltningsrättens dom meddelades den 29 december 2015 och innebär att anbudsgivare får åberopa annat företags kapacitet, om man samtidigt kan visa att man verkligen förfogar över nödvändiga resurser hos det företaget.