Artiklar taggade med UTBILDNING

Kraftigt ökat intresse för att bli tandläkare i Göteborg

Intresset för att utbilda sig till tandläkare vid Göteborgs universitet har ökat stort. Inför vårens utbildningsstart har antalet sökande ökat med 41 procent jämfört med året innan. Antalet som hade utbildningen som sitt förstahandsval ökade också stort.

Hands-on: Handfast utbildning i teoretiska, digitala tider

Hands-on som vidareutbildning blir allt mer populär i Sverige. Hands-on är inte teoretiska föredrag, digital utbildning eller litteraturstudier. Hands-on är handfast träning på modell, djur eller i vissa fall på människor.

Riksstämman blir fysisk i år!

Årets program är bredare än någonsin. Vi bjuder på ett fullspäckat program med spännande föreläsningar och intressanta samtalsdialoger som lämpar sig för hela teamet. Innehållet fokuseras på e-hälsa, AI, etik, forskning, klinik och teknik.

Dr Lukasz Lassmann: Min kurs kan tillämpas direkt på måndag morgon!

Den polske tandläkaren Dr Lukasz Lassmann inleder SACD:s kurssäsong 2021-2022. Lassmann tillhör det nya yngre gardet av europeiska estetiskt inriktade tandläkare.

Huvudområdet Oral hälsa inrättat vid Malmö universitet

Malmö universitet har beslutat att inrätta Oral hälsa som ett nytt huvudområde. Ett nytt huvudområde är en del av Odontologiska fakultetens strategiska satsning att stärka miljön för tandhygienistprofessionen.

Topprankning för odontologin i Göteborg

Göteborgs universitet tar topplaceringen inom odontologi i årets upplaga av QS World University Rankings by Subject. Det är de ämnesvisa rankningarna som nu presenteras.
QS World University Rankings är en av världens mest kända rankningar av universitet, tillsammans med Academic Ranking of World Universities (ARWU), även kallad Shanghailistan och Times Higher Education (THE).

Tandläkare Ivan Rosengren: Inför krav på obligatorisk vidareutbildning!

Tandvården är en kunskapsintensiv profession. En konsekvens av pandemin är att flertalet utbildningar och kurser ställts in.
- Det är illa att utbildningar ställs in. Situationen för vidareutbildning var dålig redan före pandemin. Sveriges tandläkare måste få bättre kliniska färdigheter, säger tandläkare Ivan Rosengren, ledare för Praktikertjänst utbildningsinitiativ PTJ Exklusivt.

Ny forskarskola ska ge fler disputerade tandhygienister

Med en ny forskarskola i oral hälsa vill Malmö universitet bygga upp en forskningsmiljö inom fältet och hjälpa till att trygga kompetensförsörjningen bland tandhygienister.

Fortsatt arbete för en ny tandläkarutbildning

I mars 2020 lämnade Jönköping University (JU) in en ansökan till regeringen om examenstillstånd för att utbilda tandläkare. Arbetet med den framtida utbildningen har kommit långt och bygger på pedagogiskt nytänkande. Utlåtandet från Universitetskanslersämbetet visar på att utbildningen erbjuder en modern utbildningsmiljö, förbereder studenter för ett föränderligt arbetsliv och bygger på omfattande samverkan, men att vissa delar i utbildningsplanerna behöver utvecklas ytterligare innan examenstillstånd kan erhållas. Jönköping University är redo att göra dessa förändringar och kommer att lämna in en reviderad ansökan under hösten 2021.

Malmö universitet får inte starta tandhygienistutbildning

Malmö universitet har inte de förutsättningar som krävs för att ge tandhygienistexamen. Det säger Universitetskanslerämbetet, UKÄ, i ett beslut. Detta innebär att den pågående antagningen till programmet, som var planerat att starta till vårterminen, avbryts. En ny ansökan kommer att skickas in nästa år.

Ny europeisk läroplan stärker utbildningen för tandhygienister

Med stöd av TePe presenterar nu European Dental Hygienists Federation (EDHF) en gemensam europeisk läroplan, Common European Curriculum (CEC), som bygger på etablerad akademisk praxis inom tandhygienistutbildningen.

Dr Javier Tapia, Spanien: ”3D-grafiken är ett redskap för att förklara saker”

Dr Javier Tapia, Spanien tillhör den nya generationen av estetiskt inriktade europeiska tandläkare. Tapia är en hängiven data-animatör, som studerar varje aspekt av ljusets reflektioner i tänder. I oktober besöker Tapia Sverige och SACD. Läs intervjun med honom!

Kraftsamling för ny tandläkarutbildning

Planerna för att etablera en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University (JU) fortsätter att ta form. Idag råder det stor brist på tandläkare utanför storstadsregionerna. Genom ett unikt utbildningskoncept kommer den nya utbildningen bidra till jämlik tandvård i hela Sverige. Jönköping University medverkar under den digitala mötesplatsen Elmiadalen som äger rum den 29–30 juni där bland annat tandvårdsbehovet diskuteras. 

Malmö universitet får vänta på tandhygienistutbildning

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger Malmö universitet sex månader för att komplettera sin ansökan om examensrättighet för tandhygienistexamen. Beskedet från UKÄ är att utbildningen i nuläget inte möter kraven, men att det finns möjlighet att komplettera ansökan.

Universitetskanslersämbetet ger Karlstads universitet rätt att utfärda tandhygienistexamen

Karlstads universitet har fått rättighet att utfärda tandhygienistexamen. Det meddelade Universitetskanslersämbetet, UKÄ den 22 april. Beslutet innebär att tandhygienistutbildningen kommer att kunna starta vid Karlstads universitet.

Satsning på tandhygienister i samarbete med Högskolan Kristianstad

20 tandhygienister i Folktandvården Skåne får chansen till fördjupad utbildning i tjänsten. Utbildningen är på 7,5 hp och sker i samarbete med Högskolan Kristianstad.

”Man måste få möjlighet att praktisera det man lärt sig”

Tandläkare Ivan Rosengren sticker gärna ut hakan i kvalitetsfrågor. Hans mål är att bli lite bättre varje dag och därför har han startat PTJ Exklusivt, ett utbildningsinitiativ där en kommande föreläsare är den internationellt erkände tandläkaren Lincoln Harris.

Nu kartläggs användningen av lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högskolan

Det är viktigt att följa hur det lokala urvalet vid antagning till högskolan används och att det sker på ett rättssäkert och transparent sätt. Nu får Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet tillsammans i uppdrag att kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning.

Tylösandsdagarna – något man inte gärna vill missa!

Tylösandsdagarna arrangeras av SFOP:s Tylösandskommité och pågår under tre dagar i mitten av september på Hotel Tylösand utanför Halmstad. Här träffas över 200 likasinnade tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, tandtekniker och leverantörer varje år sedan 35 år tillbaka.
2019 var inget undantag med rekordmånga deltagare.

Webbaserad fortbildning startas för tandhygienister

Nu lanseras en unik e-learning-plattform för tandhygienister i Europa. Satsningen har som syfte att möta de behov av en kontinuerlig fortbildning som finns hos Europas tandhygienister.

Utbildning som får dig att trivas och utvecklas på jobbet

Att utvecklas och känna sig behövd är två grundpelare till ett trivsamt jobb. Fortlöpande utbildning och kollegialt utbyte driver utvecklingen på jobbet framåt. Det finns ett stort utbud av utbildningar. Hitta det som passar dig bäst. Här är de mest vanliga arrangemangen.

Praktikertjänst och Danakliniken finansierar ST-utbildning i parodontologi

Det är brist på specialistutbildade tandläkare i Sverige och konkurrensen om de få utbildningsplatser som finns är tuff. Danakliniken Specialisttandvård i Mörby utanför Stockholm tog därför saken i egna händer och valde att själva finansiera Natalie Stempas ST-utbildning i parodontologi.

Helt ny tandläkarutbildning planeras i Jönköping

En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept, där man satsar stort på ett digitalt arbetssätt. Det vill Jönköping University starta i samverkan med Region Jönköpings län. Nyligen hölls ett informationsmöte för politiker, tjänstemän och andra intressenter.

Föreläsning i biografmässig 3D

Publiken på AACDs årliga kursvecka fick se en annorlunda föreläsning om färglära. För att få rätt 3D-effekt fick alla ta på sig 3D-glasögon av samma typ som används på biografer.  Det är den spanske tandläkaren Javier Tapia Guadix, som tar 3D-tekniken ytterligare ett steg framåt på sina föreläsningar.

Ljushärdning förtjänar att uppmärksammas, och är faktiskt inte så enkel som man kan tro

Komposit-tidsåldern startade visserligen med kemiskt härdande produkter, men redan efter ett par år upptäckte man att ljushärdning var en bättre väg att gå. Sedan dess har det hänt en hel del. Efter UV-ljus gick man över till blått ljus och idag genereras ljuset av LED-chips. Men ger vi verkligen ljushärdningen den uppmärksamhet den förtjänar?

Gurun Dr Pascal Magne ger kurs den 24-25 maj 2019 i Stockholm

”Gurun” Dr Pascal Magne är en mycket populär och efterfrågad kursgivare. På kursen ”Update in the biomimetic principles – including CAD/CAM” i Stockholm gör han en djupdykning i forskningen runt biomimetisk tandvård. Många anser att detta är den ultimata formen av både minimalinvasiv och estetisk tandvård.

Malmö universitet får avslag på ansökan om tillstånd att utfärda tandhygienist-examen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade 19 februari att inte förnya Malmö universitets examenstillstånd för tandhygienister. Det innebär att det nya treåriga programmet ställs in till höstterminen 2019.

Dr Otto Zuhr: Vill man så kan man lära sig. Detta är sanningen

Sverigeaktuelle parodontologen Dr Otto Zuhr anses av många ligga steget före det mesta inom fältet oral mikrokirurgi. Han har förbättrat och förnyat flera behandlingar. Ett av hans hjärtebarn är en egen serie kirurgiska instrument.

Kosmetisk tandvård för patientens personlighet

Utvecklingen inom estetisk tandvård går i en rasande fart. Och den har förmodligen bara börjat. För inte så länge sedan var trenden inspirerad av TV-program som Extreme Makeover. Man gjorde om alla tänder i samma färg och form; rakt, symmetriskt och kritvitt.

Svenska tandläkarhögskolor ligger i världsklass

Samtliga svenska tandläkarhögskolor visar hög internationell klass med fyra noteringar på den ansedda Shanghai-listan. Rankningen görs sedan år 2003 av universitetet Jiao Tong i Shanghai och baseras bland annat på det antal citeringar och publiceringar varje lärosäte fått i vetenskapliga tidskrifter.

Fyra nya forskningsprogram stakar ut riktningen för Malmö universitet

Urbana miljöer, digitalisering, ämnesundervisning och munhälsa är de fyra forskningsområden som Malmö universitet kraftsamlar kring de närmaste fem åren. Det står klart efter rektorsbeslut på måndagen om att ge stöd till fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram.

Tandhygienistutbildningen förlängs till tre år

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier. Syftet är att trygga kompetensen inom tandhygienistens växande yrkesområde.

Fördjupad högskoleutbildning för tandhygienister i Gävleborg

Folktandvården Gävleborg är först ut i Sverige med högskoleutbildning för att utbilda tandhygienister i att kunna behandla och omhänderta kariessjuka patienter på en mer avancerad nivå. Ett tiotal tandhygienister från hela länet får chansen. För patienter innebär det en betydligt större möjlighet att karies förhindras, upptäcks och behandlas i tid.

Tandteknikerutbildningen i Umeå får nya lokaler

Tandteknikerna i Umeå flyttar från campus in på en riktig arbetsplats. Undervisningen bedrivs från och med 18 maj delvis hos Umeå Dental, ett kommersiellt tandtekniskt laboratorium.

Omöjligt att bli antagen på universiteten i Sverige!

Det hävdar ”Study-for-a better-future”, en matchningstjänst för nordiska studenter som vill studera utomlands. Den stora bristen på studieplatser inom vårdrelaterade utbildningar i Sverige gör att alltfler studenter söker sig universitet utomlands. I Spanien svarar man med att öka studieavgifterna för utländska studenter till följd av det ökade söktrycket.

Åter aktuellt med tandhygienistutbildning i Karlstad

Karlstads universitet undersöker förutsättningarna att starta utbildningen till tandhygienist igen. Så sent som 2014 tog universitet beslut om att lägga ner tandhygienistprogrammet, ett beslut som varit starkt kritiserat.

Tandläkare med utländsk examen utbildas i Malmö

Nytt samarbete mellan Malmö universitet och Folktandvården Skåne ska utbilda fler tandläkare.

Omfattande kursutbud 2018 från Nordentic Group

Nordentic Group dentallaboratorier erbjuder tandläkare och deras personal ett av Sveriges största kursutbud 2018. Kursinnehållet varierar med allt från implantatkirurgi och klinikutbildningar till friskvård för hela teamet både i Sverige och utomlands.


Fem nya tandläkare i Smiles populära traineeprogram

Nu startar Smiles traineeprogram för tredje gången. Programmet sträcker sig över 18 månader och erbjuds ett fåtal nyutexaminerade tandläkare eller tandläkare med upp till 1-1,5 års erfarenhet.

PTJ vässar utbildningsutbudet – lanserar fortbildningspoäng och utbildningshistorik inom PTJ Akademi

Löpande kompetensutveckling och fortbildning är centralt för både tandvården och hälso- och sjukvården. Därför vässar Praktikertjänst nu utbildningsinsatserna och lanserar PTJ Akademi, en kompetensportal som är tillgänglig för samtliga medarbetare inom Praktikertjänst och andra vårdgivare. I PTJ Akademi samlas alla genomförda utbildningar, utbildningar som också poängsätts.

Högskolan i Jönköping kan få tandläkarutbildning

Socialdemokraterna och Miljöpartiet storsatsar på hälso- och sjukvården i sin budget för 2018 i Region Jönköpings län. Ett av förslagen är att starta en ny tandläkarutbildning på högskolan i Jönköping för att råda bot på långa kötider.

Malmö Högskola firar och blir universitet

Under högtiden promoverades sju hedersdoktorer och 28 nya doktorer. Under de två välfyllda timmarna i Malmö Live firades också sex nya professorer och en jubeldoktor. Dessutom delades flera stipendier och priser ut, till medarbetare och studenter. Tillställningen avslutades med mingel i högskolans byggnad Niagara. Årshögtiden var också startskott för firandet av Universitet 2018. Nästa år blir det Malmö universitet som bjuder in till akademisk högtid.

Praktikertjänst lanserar PTJ Akademi för alla

Praktikertjänst lanserar PTJ Akademi för att ytterligare satsa på kompetensutveckling och vidareutbildning med både kortare kurser och efterutbildningar som löper över flera år.

Tandläkarförbundets kursverksamhet blir momspliktig

Från och med 1 januari 2018 blir Sveriges Tandläkarförbund momspliktig.

Himalaya tur och retur

Så var det dags för Curomeds tredje kursresa till västra delen av Himalayamassivet, till Lilla Tibet som Ladakh också kallas. Fram till 1947 var Ladakh ett litet kungadöme men numera är det en autonom region i Indien.

”Fler utbildningsplatser – ödesfråga för vården”

Bristen på utbildad vårdpersonal är en ödesfråga för svensk hälso- och sjukvård. Det skriver företrädare för Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion i en debattartikel i SvD.

Hon följde kärleken till Sverige och blev tandläkare

Några år innan högskolestudier i Malmö kom Arezo Mawlayi till Sverige utan att kunna ett ord svenska. Kampen med språket var särskilt svår i början. För att komplettera sina språkstudier läste hon kvickt in gymnasienivå på Komvux, och efter avslutade studier med toppbetyg sökte hon till tandläkarutbildningen i Malmö.

Tandtekniker-utbildningen i Umeå blir en av Europas modernaste

Studenter som väljer att plugga tandteknik i Umeå kommer att få tillgång till högteknologisk utrustning och ett modernt utbildningskoncept som gör skolan till en av Europas modernaste.

Kurs och studieresa till Nya Zeeland nyår 2017-2018: Personlighet, Hälsa och utveckling

När jag intervjuar Tore Sahlin på Curomed om studieresan till Nya Zeeland berättar han om den numera världsberömda Dunedinstudien som ingår i kursprogrammet. Över 40 års forskning har givit många häpnadsväckande resultat och visar bland annat personlighetens oerhörda betydelse för hälsa och utveckling. Man har bland annat följt kariesutveckling och insjuknade i parodontal sjukdom.

Reseberättelse från Curomeds kursresa till Ladakh och Kashmir

Tore Sahlin från Curomed har tidigare skrivit om stress och stresshantering och andra hälsofrågor på Dental24. Kanske har ni också läst någon av hans reseberättelser. En av Curomeds principer är att deras kurser skall vara intressanta och matnyttiga och att resan för det mesta också skall innehålla en privat del som ger en genuin reseupplevelse. Både kursen och reseupplevelsen skall stärka deltagarna och ge nya insikter som är till hjälp i vardagen.

BCG-dagen – en tradition som blivit en institution

För 10:e året arrangerade Brånemark Center Göteborg sin populära utbildningsdag den 3 februari 2017. På temat Implantat i praktiken presenterades vetenskaplig och klinisk uppföljning samt spännande material för både kirurgi och protetik, bl a ett keramiskt implantat.

Region Örebro län vill bilda nationellt odontologiskt centrum

Region Örebro vill bilda ett nationellt odontologiskt centrum, och satsar under nästa år 1,5 miljoner kronor på att utveckla länets specialisttandvård. Det beslutade regionfullmäktige vid sammanträdet den 22 november.

Nya föreskrifter för tandsköterskeutbildningarna

Myndigheten för yrkeshögskolan har beslutat om nya föreskrifter som reglerar innehåll och förkunskapskrav på tandsköterskeutbildningarna.

Tandhygienistexamen förlängs med ett tredje år

Det är nu klart att Tandhygienistexamen kommer att förlängas från en tvåårig till en treårig examen (från 120 till 180 hp).
Utbildningsdepartementet inleder arbetet med att förändra examensbeskrivningen under januari 2017.

Regeringen förhalar tredje året på Tandhygienistutbildningen

Trots upprepade utredningar och rekommendationer finns inga medel avsatta för en förlängning av tandhygienistutbildningen i Regeringens höstbudget. Sveriges Tandhygienistförening och företrädare för tandhygienistutbildningarna har skrivit till Utbildningsdepartementet för att snarast få besked om orsakerna till fördröjningen.

Folktandvården inför introduktionsår för tandsköterskor

Som en av de första folktandvårdsorganisationerna i landet, har Folktandvården i Uppsala län startat ett introduktionsprogram för tandsköterskor.

Utbildningssatsning ska råda bot på sköterskebristen

Det råder stor brist på erfarna tandsköterskor inom tandvården och det förutspås att situationen kommer att bli än värre framöver. Myndigheten för yrkeshögskolan har nu beviljat nya tandsköterskeutbildningar i 16 kommuner.

Nordiskt tandläkarnätverk till Sverige

Efter tio år i Danmark och Norge har det professionella nätverket DentaNet etablerats i Sverige. DentaNet arrangerar årligen ett stort antal kurser och evenemang för tandläkares efterutbildning. Idag består nätverket av 750 tandläkare på 340 kliniker i Danmark, Norge och Sverige.

Dr Pascal Magne till Skandinavien – unikt tillfälle!

En av världens mest erkända tandläkare och föreläsare inom estetik och adhesiv tandvård, Dr. Pascal Magne, kommer till Oslo den 27-28 maj för att presentera sitt senaste undervisningsmaterial under rubriken ”The Biomimetic Principles”. Det handlar om att restaurera tänder som efterliknar det naturliga utseendet i minsta detalj.

Praktikertjänst släpper ny kurskatalog

Praktikertjänst skickar i början av november ut sin kurskatalog till tandvårdsmottagningar runt om i Sverige. Utbildningarna som erbjuds är av både klinisk och icke klinisk karaktär.

Stora pensionsavgångar inom tandvården, utbildade tandsköterskor behövs!

Av de som idag arbetar som tandsköterskor är hela 31 % i åldern 55-64 år, vilket innebär att rekryteringsbehovet och efterfrågan på nyutbildade tandsköterskor är enormt i stora delar av landet. På Vårdykeshögskolan kan du läsa YH-utbildningen Tandsköterska. Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som tandsköterska på en tandvårdsklinik i nära samarbete med tandläkare.

Tandläkare ett yrke som leder till jobb efter högskolan

Många som söker in till högskolan nu kommer att ha goda chanser till jobb när de tar sin examen. Men det gäller att välja rätt yrke. Det visar Arbetsförmedlingens framtidsprognoser, som finns för ett hundratal yrken.