Artiklar taggade med Vetenskapliga tidskrifter

Fake news inom forskning eller vad?

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, beskriver i en artikel problematiken kring den mängd av oseriösa vetenskapliga tidskrifter som i dag finns tillgängliga på marknaden.
En allt viktigare del av forskarens vardag är att redovisa och publicera erhållna resultat. Tyvärr kan vi i dag se en mycket varierande kvalitet på många vetenskapliga tidskrifter, och den fakta- och expertgranskning som skall göras före publicering är ofta bristfällig.