Artiklar taggade med videareutbildning

Fortbildning en vattendelare i branschen

Diskussionen om krav på vidareutbildningar har väl aldrig varit mer aktuell än vad den är idag? Medan flera EU-länder har obligatoriska kompetensutbildningar för tandläkare, ligger ansvaret i Sverige på medarbetarna själva. Resulterar det i att vårdtagaren blir lidande och att fåmansbolagen begränsar sig själva?

Fortbildning för tandläkare: Många aktörer, inget gemensamt bedömningssystem

I länder som USA, England, Danmark och Norge är fortbildning för tandläkare obligatoriskt. I Sverige finns inga sådana krav. Men fortbildning i Sverige är en ändå en stor marknad. Över 40 aktörer erbjuder utbildningar för tandläkare, på olika premisser.