Statens representanter missköter sitt uppdrag

Regeringen måste agera.