STHF deltager i referensgrupp för arbetet med ny tandhygienistexamen

Utbildningsdepartementet har med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2013 om treårig tandhygienistutbildning, inbjudit STHF att delta i en referensgrupp med uppgift att ta fram en examensbeskrivning.