STHFs TandhygienistDagar 2011, Göteborg

10-12 april 3 dagar

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattade TandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program.

För mer information ››