STHFs TandhygienistDagar 2013, Stockholm

3 dagar 14-16 april

Sveriges Tandhygienistförening arrangerar årligen både välbesökta och uppskattadeTandhygienistDagar med ett aktuellt vetenskapligt program, dentalutställning och högklassigt socialt program.

Stockholm 2013

Möten med utsatta patientgrupper – vilken roll har tandvården?

– Möten med utsatta patientgrupper, är ett mycket angeläget och viktigt tema vilket kommer belysa aspekter på våld, övergrepp och försummelse och hur tandhygienister kan och bör agera i dessa fall i den kliniska situationen. Sveriges Tandhygienistförening kan stolt presentera välrenommerade föreläsare som inom respektive ämnesområde kommer delge sina kunskaper, allt under ledning av Anna Jinghede, välkänd tandläkare/polis, som blir vår moderator vid 2013 års TandhygienistDagar på Stockholmsmässan den 14-16 april.

 

Under två dagar får du ta del av föreläsningar med auktoriteter, som t ex Barnombudsmannan Fredrik Malmberg, välkända Josefin Grände, docent Gunilla Nordenram mfl mfl, inom områden kring; barn som far illa, anmälningsplikt och riktlinjer. Dessutom om äldre och icke autonoma samt våld i nära relation.

 

Anmälan till poster presentation 2013 är nu avslutad

 

Program TandhygienistDagarna 2013

 


Avgifter deltagare

 


Anmälan, logi mm, deltagare